HR | EN

Povjerenstva

Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci ("Narodne Novine", br. 97/10), a na prijedlog Hrvatskog muzejskog vijeća ministar kulture imenuje:

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje kustos

Predsjednica

 • mr.sc. Željka Bosnar-Salihagić, muzejska savjetnica (Tiflološki muzej, Zagreb)

Zamjenica predsjednice

 • Jadranka Vinterhalter, muzejska savjetnica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)

Članovi povjerenstva

 • mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica (Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

Zamjenici članova povjerenstva

 • Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)
 • Smiljana Petr-Marčec, muzejska savjetnica (Muzej Međimurja, Čakovec)

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita za zvanje dokumentarist, muzejski pedagog, informatičar, restaurator, preparator, muzejski tehničar, fotograf

Predsjednik

 • Zoran Svrtan, informatičar savjetnik (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Zamjenik predsjednika

 • dr. sc. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik)

Članovi povjerenstva

 • Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur., načelnica (Uprava za normativne i upravno-pravne poslove, Ministarstvo Kulture, Zagreb)

Zamjenici članova povjerenstva

 • Malina Zuccon Martić, viša muzejska pedagoginja (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Dora Kušan Špalj, viša kustosica (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tajnica povjerenstava

 • Dorotea Kršnjavi, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II, 10000 Zagreb, tel: 01/ 48 47 897; email: dorotea@mdc.hr

Lista ispitivača i zamjenika ispitivača za pojedine predmete

Opći dio - zakoni

 • mr. sc. Tomislav Jelić, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)
 • Kristina Vlašiček-Novoselec, dipl. iur. (Ministarstvo kulture RH, Zagreb)

Posebni dio

Muzeologija

 • prof. dr. sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)
 • dr. sc. Darko Babić (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

Muzeografija

 • Željka Kolveshi, muzejska savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica (Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb)

Osnove muzejske dokumentacije

 • Markita Franulić, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb)
 • Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica (Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb)

Osnove muzejske pedagogije

 • Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Primjena informatičke tehnologije u muzejskoj djelatnosti

 • mr. sc. Maja Šojat - Bikić, informatičarka savjetnica (Muzej grada Zagreba, Zagreb)
 • dr. sc. Goran Zlodi (Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb)

Suvremene metode konzervatorsko-restauratorske zaštite muzejske građe - za restauratore

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

 • mr. art. Mirta Pavić, viša konzervatorica-restauratorica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)
 • Ksenija Pintar, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Metal, keramika i staklo

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Tekstil

 • Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Antonina Srša, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Kamen

 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)
 • Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Suvremena fotografska tehnika i videotehnika, te metode i postupci snimanja muzejske građe

 • Srećko Budek, viši fotograf (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Miljenko Gregl, fotograf (Muzej grada Zagreba, Zagreb)

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za preparatore

Metal

 • Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)
 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Keramika

 • mr. art. Maja Velicogna - Novoselac, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)

Drvo

 • mr. art. Jasminka Podgorski, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Ksenija Pintar, viša restauratorica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Tekstil

 • Iva Čukman, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)
 • Antonina Srša, restauratorica savjetnica (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb)

Papir

 • Majda Begić Jarić, konzervator-restaurator (Odsjek za papir i kožu, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)
 • mr. umj. Andreja Dragojević, viša konzervatorica-restauratorica (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)

Kamen

 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica (Arheološki muzej Istre, Pula)
 • Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Zoološka struka

 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • Marin Kirinčić, muzejski savjetnik (Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka)

Geološko-paleontološka struka

 • Katarina Krizmanić, viša kustosica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica (Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina)

Suvremene metode zaštite muzejske građe i dokumentacije - za muzejske tehničare

 • dr. sc. Denis Vokić, viši restaurator konzervator (Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik)
 • Damir Doračić, viši restaurator (Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb)

Lista mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci

Prije podnošenja prijave pristupnik stupa u kontakt s mentorom kojeg bira s liste koju je utvrdilo Hrvatsko muzejsko vijeće, te nakon njegova pristanaka na mentorstvo i suglasnosti na temu pismenog rada, pristupnik predlaže, a Povjerenstvo potvrđuje temu i mentora, te o tome obavještava pristupnika. Pristupnik, u suradnji s mentorom ispitivačem, dogovara temu i opseg rada, te izrađuje pismeni rad. Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (kustos, muzejski pedagog, dokumentarist, informatičar, restaurator) definira se u opsegu od najmanje 12 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom). Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završena srednja škola (muzejski tehničar, preparator, forograf) definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom). Isprintan i spiralno uvezan jedan primjerak pismenog rada pristupnik predaje Povjerenstvu na adresu MDC-a osobno ili poštom, a drugi primjerak pismenog rada mentoru najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Za zvanje kustosa

Povijest umjetnosti

 • dr. sc. Jasna Galjer, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
 • Željka Kolveshi, muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 • Željko Marciuš, muzejski savjetnik, Moderna galerija, Zagreb
 • Ana Medić, muzejska savjetnica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 • Vesna Meštrić, viša kustosica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 • doc. dr. sc. Jasminka Najcer-Sabljak, Umjetnička akademija Osijek, Osijek
 • Iris Slade, muzejska savjetnica, Galerija umjetnina, Split 
 • mr. sc. Davorin Vujčić, muzejski savjetnik, Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec

Primjenjena umjetnost

 • Maja Arčabić, viša kustosica, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 • mr. art. Radmila Biondić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 
 • dr. sc. Arijana Koprčina, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • mr. sc. Lada Ratković-Bukovčan, muzejska savjetnica, Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb
 • Helga Zglav-Martinac, muzejska savjetnica, Muzej grada Splita, Split 

Povijest

 • mr. sc. Goran Arčabić, viši kustos, Muzej grada Zagreba, Zagreb 
 • Margita Cvijetinović-Starac, viša kustosica, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 • mr. sc. Ervin Dubrović, muzejski savjetnik, Muzej grada Rijeke
 • Ela Jurdana, muzejska savjetnica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 • dr. sc. Mladen Radić, muzejski savjetnik, Muzej Slavonije, Osijek
 • Andreja Smetko, viša kustosica, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
 • Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin

Etnologija

 • dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
 • dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb
 • dr. sc. Silvio Braica, muzejski savjetnik, Etnografski muzej Split, Split
 • mr. sc. Ljubica Gligorević, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 • dr. sc. Lidija Nikočević, kustos, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell'Istria, Pazin
 • Vlasta Šabić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 

Arheologija

 • dr. sc. Tatjana Bradara, muzejska savjetnica, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Maja Krznarić Škrivanko, muzejska savjetnica, Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci
 • Boris Mašić, muzejski savjetnik, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 • dr. sc. Maja Petrinec, muzejska savjetnica, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Split
 • dr. sc. Ivan Radman-Livaja, viši kustos, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 • dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos, Arheološki muzej Zadar, Zadar

Mineraloško-petrografska struka

 • mr. sc. Biserka Radanović Gužvica, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • Damir Lacković, viši kustos, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Geološko-paleontološka struka

 • Katarina Krizmanić, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina
 • Tamara Đerek, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Biološka struka

 • dr. sc. Martina Šašić Kljajo, muzejska savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
 • Sanja Vidović, muzejska savjetnica, Muzej Slavonije, Osijek 
 • Antica Bregović, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 • Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka

Tehnička struka

 • Neda Staklarević, muzejska savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb
 • mr. sc. Nikša Mendeš, muzejski savjetnik, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 • Ksenija Katalinić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek 

 

Kustosi čija je tema pismenog rada iz područja

Muzeologije

 • prof. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
 • Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

Dokumentacije

 • Markita Franulić, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb        
 • dr. sc. Goran Zlodi, Filozofski fakultet Zagreb, Zagreb
 • Ana Solter, viša dokumentaristica, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb

Za zvanje muzejskog pedagoga

 • Malina Zuccon Martić, muzejska pedagoginja savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Željka Sušić, muzejska pedagoginja savjetnica, kustosica, Tiflološki muzej, Zagreb
 • Lada Laura, viša muzejska pedagoginja, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Split
 • Giulia Codacci-Terlević, viša muzejska pedagoginja, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Renata Brezinščak, muzejska pedagoginja savjetnica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 • Milica Đilas, viša muzejska pedagoginja, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

Za zvanje dokumentarista

 • Markita Franulić, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb   
 • Vesna Dakić Horvat, dokumentaristica savjetnica, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb 
 • Borut Kružić, viši dokumentarist, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka         
 • Ana Solter, viša dokumentaristica, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 

Za zvanje muzejskog informatičara

 • dr. sc. Maja Šojat-Bikić, informatičarka savjetnica, Muzej grada Zagreba, Zagreb
 • Zoran Svrtan, informatičar savjetnik, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

 

Za zvanje restauratora

Slikarstvo, drvena i polikromna plastika

 • mr. art. Jasminka Podgorski, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 
 • mr. art. Mirta Pavić, viša konzervatorica-restauratorica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 • Ksenija Pintar, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • mr. art. Petra Kursar, viša konzervatorica-restauratorica, Moderna galerija, Zagreb

Metal, keramika i staklo

 • mr. art. Maja Velicogna-Novoselac, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 
 • Šime Perović, viši restaurator, kustos, Muzej antičkog stakla u Zadru, Zadar
 • Zoran Kirchhoffer, viši restaurator, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb

Tekstil

 • Iva Čukman, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Melita Krnoul, viša restauratorica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 • Antonina Srša, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Mihaela Grčević, restauratorica, Etnografski muzej, Zagreb

Kamen

 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Borko Vješnica, viši restaurator, Arheološki muzej u Splitu, Split

Za zvanje fotograf

 • Srećko Budek, viši fotograf, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Miljenko Gregl, fotograf, Muzej grada Zagreba, Zagreb

 

Za zvanje preparatora

Metal i keramika

 • mr. art. Maja Velicogna-Novoselac, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 
 • Miroslav Benaković, viši preparator, Muzej Slavonije, Osijek

Drvo

 • mr. art. Jasminka Podgorski, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • mr. art. Mirta Pavić, viša konzervatorica-restauratorica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
 • mr. art. Petra Kursar, viša konzervatorica-restauratorica, Moderna galerija, Zagreb
 • Ksenija Pintar, viša restauratorica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 

Tekstil

 • Iva Čukman, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
 • Melita Krnoul, viša restauratorica, Gradski muzej Varaždin, Varaždin
 • Antonina Srša, restauratorica savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

Papir

 • Majda Begić Jarić, konzervatorica-restauratorica, Odsjek za papir i kožu, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 
 • mr. umj. Andreja Dragojević, viša konzervatorica-restauratorica, Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Kamen

 • Đeni Gobić Bravar, viša restauratorica, Arheološki muzej Istre, Pula
 • Borko Vješnica, viši restaurator, Arheološki muzej u Splitu, Split

Zoološka struka

 • dr. sc. Srećko Leiner, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 • Marin Kirinčić, muzejski savjetnik, Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka

Preparator geološko - paleontološke struke

 • Katarina Krizmanić, viša kustosica, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb 
 • mr. sc. Vlasta Krklec, muzejska savjetnica, Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

Za zvanje muzejskog tehničara

 • dr. sc. Denis Vokić, viši restaurator-konzervator, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik
 • Damir Doračić, viši restaurator, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb
 • Tihomir Stančec, viši preparator, Muzej grada Zagreba, Zagreb