HR | EN

Voditeljica matične djelatnosti: muzejska savjetnica Jelena Borošak Marijanović

Za uspješno obavljanje zadataka matične djelatnosti Hrvatski je povijesni muzej tijekom srpnja 2004. uskladio Statut HPM-a s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sukladno čl. 22. Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske. Za vođenje poslova matične djelatnosti određena je kolegica Jelena Borošak Marijanović, muzejska savjetnica. Radi uvida u stanje muzejske građe i dokumentacije, održani su radni sastanci u muzejima druge razine u nadležnosti HPM-a: u Muzeju grada Splita, u Pomorsko-povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci te u Muzeju Slavonije u Osijeku.
Osim uočavanja zajedničkog problema koji postoji u svim navedenim muzejima - problem prostora, posebice prostora muzejskih čuvaonica, dogovoreni su prioritetni zadaci koji se odnose na stručnu obradu muzejske građe, muzejske dokumentacije te zaštite građe. U sklopu matičnosti dogovorena je suradnja u obradi pojedinih muzejskih zbirki u Muzeju Slavonije te razmjena izložbi u 2005. godini.
Također je dogovorena suradnja i stručna pomoć na obradi muzejskih zbirki u Muzeju grada Vukovara (odlikovanja, zastave, staklo, porculan i namještaj) i Dvoru Trakošćan (zbirke slika, oružja, zastava). To su prvi koraci u praktičnom funkcioniranju Sustava muzeja RH, koji će, uvjereni smo, postići napredak u profesionalizaciji muzejske struke, standardizaciji poslova i transparentnosti rezultata.

Sažeta izvješća o provedbi matičnosti i posjetima muzejima u Splitu, Rijeci i Osijeku
(Jelena Borošak Marijanović, matičarka i Ankica Pandžić, ravnateljica HPM-a)

Preuzeto iz: Izvješća zagrebačkih muzeja 2004, Muzejski dokumentacijski centar, 2005., str.236-7.