HR | EN

Voditelj matične djelatnosti: Željko Demo, muzejski savjetnik; Dubravka Balen, muzejska savjetnica

Aktivnosti i rad voditelja matičnosti za arheologiju ostvarivali su se tijekom 2005. u neznatno izmijenjenim okolnostima s obzirom na prethodnu godinu. Treba napomenuti da je sredinom godine došlo do promjene voditelja matične djelatnosti za arheologiju, stoga izvješće potpisuju dr. sc. Željko Demo (prethodni voditelj matičnosti) i prof. Dubravka Balen (aktualni voditelj matičnosti).

Ad. 1. Inicijativa za osnivanje arheološkog muzeja u Osijeku (sastanak Sustava matičnosti), organizacija sastanka, analiza stanja, prijedlozi i jednoglasna potpora matičnoga i podmatičnih arheoloških muzeja u Hrvatskoj inicijativi za osnutak arheološkog muzej u Osijeku (21. siječnja)

Ad. 2. Izrada Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (dovršeno 15. ožujka)

Ad. 3. Sudjelovanje u muzejskim događanjima obuhvaćenima programom obilježavanja 50. obljetnice MDC-a (26. rujna - 14. listopada) s izlaganjem o važnosti jedinstvenoga tezaura, tj. ujednačavanja stručne terminologije u arheologiji (specifičnost muzejske građe, razlike unutar arheoloških razdoblja i dr.)

Ad. 4. Nastavak poslova informatizacije i primjene programa za obradu muzejske građe (npr. M++) u podmatičnim arheološkim muzejima i drugim muzejima u kojima je program odmah mogao biti operativan i u funkciji (iz sredstava Ministarstva kulture RH)

Ad. 5. Savjeti za rad s muzejskom dokumentacijom, nabavi programa za obradu muzejske dokumentacije i održavanju programa (M++), razradi sustava unosa i obrade podataka

Ad. 6. Analiza i tehnička priprema za instalaciju i korištenje programa M++ na kompjutorima tvrtke Apple (MHAS; AMZ)