HR | EN

Muzejska knjiga online

Voditeljica: mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić
Mjesto: Zoom platforma
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
Vrijeme: 22. svibnja 2024.
Trajanje: 10:00 – 14:00

Poveznica: https://us06web.zoom.us/j/82761933072?pwd=8bkH2l5DJ5Aab8mpY6ea9zr1posOxd.1

Opis programa:

S obzirom na aktualnost i interes muzejske zajednice za objavu mrežnih/online publikacija otvorila se i nova tema u edukativnom ciklusu Kako objaviti dobru muzejsku knjigu. Pozvani izlagači odgovorit će na pitanja poput: što je to online publikacija (e-knjige, e-serijske publikacije, mrežne stranice i dr.), da li ih muzeji objavljuju i zašto (veća dostupnost, brža i jeftinija izrada...), da li se digitalne mrežne publikacije većim dijelom odnose na digitaliziranu građu ili izvorno nastalu u elektroničkom obliku; da li se uz objavu publikacija objavljuju i tiskane inačice; da li se pri izradi online publikacija poštuju međunarodni standardi i koji; koje vrste i u kojim formatima muzeji objavljuju svoje publikacije (PDF, JPEG, EPUB, HTML); da li je publikacijama omogućen slobodan ili ograničen pristup, besplatan ili uz nadoknadu i zašto; da li muzeji redovno dostavljaju obvezne primjerke u NSK i pohranjuju ih u sustavima Hrvatske digitalne knjižnice itd.

Ciljevi radionice:

Upoznavanje polaznika s muzejskim online nakladništvom – njegovom teorijom i praksom u objavi različitih vrsta muzejskih publikacija.

Radionica se održava u okviru edukativnoga programa Sustava muzeja i podržana je od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Program radionice:

10,00 – 10,10

Pozdrav i najava

10,10 – 10,30

Snježana Radovanlija Mileusnić, MDC: Mrežne publikacije hrvatskih muzeja i galerija

10,30 – 10,50

Karolina Holub, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb: Zašto i kako dostaviti obavezni primjerak online publikacija?

10,50 – 11,10

Ivana Dražić, Narodni muzej Zadar: Digitalni kustos – muzej u kulturi digitalnog doba

11,10 – 11, 30

Matija Dronjić, Etnografski muzej, Zagreb: Digital(no)/online/e-izdavaštvo u Etnografskom muzeju

11,30 – 11,50

Natali Čop, Narodni muzej Zadar: Staro za novo – digitalizacija i prezentacija muzejskih izdanja u bazi i na webu

11,50 – 12,00

PAUZA

12,00 – 12,20

Jelena Balog-Vojak, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb: Elektroničke publikacije Hrvatskog povijesnog muzeja jučer – danas – sutra

12,20 – 12,40

Martina Matković, Muzej Mimara, Zagreb: Virtualni Mimara

12,40 – 13,10

Tea Perinčić i Tihomir Tutek, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka: Virtualne izložbe i online katalozi PPMHP

13,10 – 13,30

Antonia Rusković Radonić, Gruda: Virtualni MIGK

13,30 – 14,00

RASPRAVA I ZAKLJUČAK RADIONICE

Predavači/ce:

Jelena Balog-Vojak, muzejska savjetnica dokumentaristica u Hrvatskome povijesnom muzeju
Natali Čop, muzejska savjetnica dokumentaristica u Narodnome muzeju Zadar
Ivana Dražić, kustosica Muzeja grada Zadra
Matija Dronjić, kustos i voditelj Zbirke audiovizualne opreme, Zbirke razglednica i čestitki, kao i Audiovizualni fondova Etnografskog muzeja u Zagrebu
Karolina Holub, knjižničarska savjetnica, voditeljica nacionalne matične razvojne službe za digitalne knjižnice i zbirke, koordinatorica Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo
Martina Matković, viša kustosica dokumentaristica Muzeja Mimara u Zagrebu
Dr. sc. Tea Perinčić, povjesničarka i muzeologinja u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka
Mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, magistrica informacijskih znanosti, knjižničarska savjetnica i voditeljica Knjižnice MDC-a
Antonia Rusković Radonić, od 2016. – 2024. ravnateljica je Muzeja i galerija Konavala
Tihomir Tutek, muzejski informatičar u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

Kontakti

Informacije o sadržaju radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

S knjigom kroz stalni postav

Voditeljica: mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić
Mjesto: Zoom platforma
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
Vrijeme: 9. svibnja 2023.
Trajanje: 10:00 – 14:00

Poveznica
https://us06web.zoom.us/j/83390766208?pwd=T2YvUk0vQlp4SCt3dk0rQlVFdmpDUT09

Nova, jedanaesta tematska radionica iz ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu posvećena je publikacijama koje muzeji priređuju uz svoje stalne postave (izložbe). Pozvani izlagači predstavit će svoja znanja i iskustva na pripremi i izradi specifičnih vrsta muzejskih publikacija kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i izložbenim postavima.

To su prvenstveno različite vrste muzejskih vodiča koji se pripremaju u tiskanom ili elektroničkom obliku. Svojim sadržajem i formom mogu biti namijenjeni različitoj ciljanoj publici (djeci, mladima, obiteljima, odraslima, osobama s invaliditetom...) te svojim sadržajem obuhvaćati cijeli ili pak dio stalnoga postava.

Druga specifična publikacija je katalog stalnoga postava – česta vrlo opsežna i stručnim tekstom napisana publikacija koja je namijenjena stručnoj i znanstvenoj zajednici kao i zahtjevnijoj publici, a svjedoči o temama i muzejskoj građi koja je prezentirana.

Nakladnička edicija koja prati stalni muzejski postav obuhvaća i različite informativne letke, karte i mape, cijelu lepezu edukativnih publikacija, kao i suvenirski nakladnički program.

Cijeli se „paket“ planira i priprema usporedno s izradom koncepcije stalnoga postava kao pomno osmišljeni nakladnički projekt.

Ciljevi radionice:

Obradom nove teme o edicijama stalnoga postava u ciklusu radionica Kako objaviti dobru muzejsku knjigu polaznicima će se pružiti dodatna specijalistička znanja nužna za izradu kvalitetnih i standardiziranih muzejskih publikacija koje prate stalne muzejske postave (izložbe), njihovim formalnim i sadržajnim značajkama.

Program radionice:

10,00 – 11,10

UVODNI DIO

10,00 – 10,10

Pozdrav i najava

10,10 – 10,30

Tea Rihtar-Jurić, Dunja Vranešević, O interpretaciji stalnih postava hrvatskih muzeja – iz MDC-ova istraživanja

10,30 – 10,50

Snježana Radovanlija Mileusnić, Edicije stalnih postava

10,50 – 11,10

Anamarija Eterović Borzić, Berislav Štefanac, Što sadrži cjelovita edicija uz muzejski stalni postav na primjeru MAS-a

11,10 – 12,20

KATALOZI STALNIH POSTAVA

11,10 – 11, 20

Video-prezentacija kataloga novog stalnog postava Gradskoga muzeja Virovitica Drveno doba, urednice Mihaele Kulej

11,20 – 11,40

Zorana Jurić Šabić, Maja Šeparović Palada, Katalog stalnog postava Galerije Meštrović – dvadeset godina poslije

11,40 – 12,00

Janja Kovač, Riznica nematerijalne baštine u koricama knjige

12,00 – 12,20

Iris Biškupić Bašić, Matija Dronjić, Katalozi muzejskih zbirki – tiskani i(li) online

12,20 – 12,30

pauza

12,30 – 14,00

VODIČI

12,30 – 12,50

Mirela Hutinec, Vodiči Muzeja vučedolske kulture – od ideje do realizacije

12,50 – 13,10

Vana Gović Marković, "Baština u zavežljaju" – vodič kroz stalni postav Memorijalnog centra Lipa pamti

13,10 – 13,30

Romana Tekić, Prilagodba prezentacije stalnog postava Galerije Ružić osobama s invaliditetom 

13,30 – 13,50

Ivan Tibor Grujić, S mobitelom kroz stalni postav – mobilna aplikacija audiovodiča kroz postav Samoborskog muzeja

13,50 – 14,00

Zaključak radionice

Predavači/ce:

dr. sc. Iris Biškupić-Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju (Zagreb)
Anamarija Eterović Borzić, viša kustosica i voditeljica Odjela za stručne muzejske poslove u Muzeju antičkog stakla u Zadru
Matija Dronjić, viši kustos i voditelj audiovizualnih fondova Etnografskog muzeja (Zagreb)
Ivan Tibor Grujić, muzejski konzervator-restaurator u Samoborskom muzeju
Vana Gović Marković, muzejska savjetnica u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka
Mirela Hutinec, viša kustosica i ravnateljica Muzeja vučedolske kulture
Zorana Jurić Šabić, viša kustosica Galerije Meštrović u Splitu
Janja Kovač, viša kustosica i voditeljica Etnografskog odjela u Muzeju Međimurja Čakovec
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica i voditeljica Knjižnice MDC-a
Tea Rihtar Jurić, viša kustosica dokumentaristica u Muzejskome dokumentacijskom centru
Maja Šeparović Palada, viša kustosica Galerije Meštrović u Splitu
dr. sc. Berislav Štefanac, muzejski savjetnik u Muzeju antičkog stakla u Zadru
Romana Tekić, muzejska savjetnica i ravnateljica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda
Dunja Vranešević, dokumentaristica u Muzejskome dokumentacijskom centru

Program je podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Kontakti

Informacije o sadržaju radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

Kako postati vidljiv(iji) – promidžba i marketing muzejskih publikacija

Mjesto: Zoom platforma
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
vrijeme: 5. studeni 2021.
trajanje: 10:00 – 14:00

Popratni program uz 40. izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, kojime će se veća pozornost posvetiti vidljivosti muzejskih publikacija, njihovu marketingu i načinima kojima muzejska knjiga dolazi do svoje čitalačke publike, na svojemu putu od osmišljavanja, izrade, objave i ponude na prodajnome pultu. Pozvani izlagači nastojat će odgovoriti na pitanja kao što su:

 • koliko je stručnjaka za marketing u hrvatskim muzejima, koji su problemi i izazovi s kojima se suočavaju i kako ih rješavaju;
 • koliko je muzejskih trgovina u kojima se prodaju muzejske publikacije, što nude i kako posluju;
 • kakva je ponuda muzejskih knjiga na muzejskim mrežnim stranicama i društvenim mrežama, tko ih predstavlja i kako;
 • kako to rade muzeji koji nemaju odjele za marketing ni muzejske trgovine;
 • postoji li razlika u ponudi i potražnji muzejske knjige u muzejima na moru odnosno na kopnu na manje posjećenim turističkim destinacijama;
 • zašto, kada i kako dolazi do suradnje muzeja i nakladnika;
 • koja su iskustva i savjeti knjižara s prodajom muzejskih publikacija u knjižarskom lancu;
 • koji su razlozi za samostalna sudjelovanja muzeja na sajmovima knjiga te ima li potrebe za tematski specijaliziranim sajmovima muzejskih knjiga;
 • koja je uloga i važnost dizajna muzejskoga vizualnoga identiteta na publikacijama, plakatima i ostalim publikacija u tiskanom i elektroničkom obliku za vidljivost muzeja u široj zajednici.

Ciljevi radionice:

Obradom nove teme o marketingu muzejskoga nakladništva u ciklusu edukativnih radionica Kako objaviti dobru muzejsku knjigu polaznicima će se pružiti dodatna specijalistička znanja nužna za promidžbu i postizanje veće vidljivosti muzejskih publikacija, kao i mogućnost razgovora i razmjene iskustava.

Program:

Uvodna izlaganja

 • 10,00 – 10,05, Maja Kocijan, Pozdrav i najava skupa
 • 10,05 – 10,20, Snježana Radovanlija Mileusnić, 40 godina izložbe muzejskih publikacija – doprinos vidljivosti muzejskoga nakladništva
 • 10,20 – 10,40, Tomislav Šola, O vrlini i kako je obznaniti

Kako do korisnika – izazovi i rješenja

 • 10,40 – 10,55, Miroslav Gašparović , Izdavaštvo MUO – IZAZOVI
 • 10,55 – 11,10, Sanjin Mihelić, Arheološke publikacije – od muzeja do korisnika
 • 11,10 – 11,25, Tea Rihtar, Podaci o marketinškim stručnjacima i muzejskim prodavaonicama u hrvatskim muzejima
 • 11,25 – 11,40, Jesenka Ricl i Marina Vinaj, Promocija publikacija u Muzeju Slavonije – izazovi i prilike
 • 11,40 – 11,55, Ivana Lušić, Marketing publikacija Etnografskoga muzeja Zagreb
 • 11,55 – 12,10, Ivan Salečić, Marketing u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu – od trgovine do weba
 • 12,10 – 12,25, Franulović Fabija, Promidžba muzejskih publikacija u muzejskoj trgovini Muzeja antičkog stakla u Zadru
 • 12,25 – 12,40, Iva Meštrović, Što traže turisti na prodajnom pultu Etnografskog muzeja Split
 • 12,40 – 12,55, Nenad Bartolčić, Kako uspostaviti suradnju između muzeja i knjižara?

Dizajn i oblikovanje

 • 12,55 – 13,10, Tomislav Mrčić, Vizualni identitet muzeja na muzejskim publikacijama
 • 13,10 – 13,25, Marko Golub, Knjiga kao instrument – o oblikovanju muzejskih publikacija

Razgovori, pitanja, diskusija

Predavači:

Nenad Bartolčić, osnivač knjižare i portala za knjigu i kulturu čitanja Moderna vremena
Fabija Franulović, voditeljica marketinga, Muzej antičkog stakla, Zadar
Miroslav Gašparović, muzejski savjetnik i ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu
Marko Golub, likovni kritičar, voditelj HDD galerije u okviru Hrvatskog dizajnerskog društva
Ivana Lušić, voditeljica marketinga, Etnografski muzej Zagreb
Iva Meštrović, viša knjižničarka, Etnografski muzej Split
Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik i ravnatelj Arheološkoga muzeja u Zagrebu
Tomislav Mrčić, stručni djelatnik za poslove marketinga i odnose s javnošću, Muzej Prigorja Sesvete
mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić, knjižničarska savjetnica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Jesenka Ricl, muzejska pedagoginja, Muzej Slavonije Osijek
Tea Rihtar, dokumentaristica, Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb
Ivan Salečić, voditelj marketinga, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
prof. dr. sc. Tomislav Šola, povjesničar umjetnosti, muzeolog, umirovljeni profesor i bivši ravnatelj MDC-a (1981.-1989.)
dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije Osijek

Program je podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Kontakti

Informacije o sadržaju radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

Tekst u muzeju

Mjesto: Muzejski dokumentacijski centar
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
vrijeme: 23. listopada 2019.
trajanje: 10:00 – 14:00

Nova tematska radionica iz edukativnog ciklusa za muzejske djelatnike Kako objaviti dobru muzejsku knjigu s nazivom Tekst u muzeju bavit će se pitanjima muzejske komunikacije usredotočujući se na upotrebu teksta – od pisane riječi u publikaciji i na izložbi do izgovorene riječi u muzeju. Na radionici će se nastojati potvrditi teza Louise J. Ravelli, iznesena u knjizi Museum Texts: Communication Frameworks, da je muzejski tekst nužno povezan s izložbom i izlaganjem, kao i sa samom muzejskom ustanovom, te da uloga teksta u muzeju zauzima vrlo važno mjesto. Pozvani izlagači nastojat će odgovoriti na pitanja kao što su:

 • Što je to dobar tekst muzejskog kataloga i kako ga napisati; tko ih piše i komu su namijenjeni?
 • Kada manje znači više, odnosno kako pisati za posjetitelje s poteškoćama u čitanju i razumijevanju teksta?
 • Trebaju li nam u muzejima iskusni prevoditelji tekstova ili je dovoljan Google prevoditelj, te zašto su uopće važni kvalitetni prijevodi tekstova?
 • Čemu služe lektura, korektura i redaktura i jesu li potrebne muzejskim tekstovima?
 • Koje su sastavnice dobro napisane izložbene legende; koji je optimalan broj riječi za izložbene panele, o čemu to ovisi, o čemu treba razmišljati?
 • Kako, kada i zašto se koristimo metodom pripovijedanja u muzejima?
 • Možemo li i mi primijeniti deset osnovnih pravila Muzeja Victorije i Alberta za pisanje dobrog teksta?

Ciljevi radionice:

Obradom nove teme o upotrebi i oblikovanju teksta u muzejima u ciklusu edukativnih radionica Kako objaviti dobru muzejsku knjigu polaznicima će se pružiti dodatna specijalistička znanja nužna za izradu kvalitetnih i normiranih muzejskih publikacija, kao i mogućnost razgovora i razmjene iskustava.

Predavači:

Željka Jelavić

Viša kustosica, voditeljica muzejske edukacije u Etnografskome muzeju u Zagrebu. Diplomirala je sociologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala rodne studije na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Autorica je edukacijskih programa, izložbi, stručnih i znanstvenih članaka te urednica zbornika i časopisa. Članica je domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja. Dobitnica je posebnog priznanja Hrvatskoga muzejskog društva za 2012. godinu za rad s društveno osjetljivim skupinama te za osobit doprinos radu Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskoga muzejskog društva 2018. godine. Suautorica je teksta Pripovijedanje i drugi edukativni programi uz izložbu Čarobna družba – vjerovanja u nadnaravna bića u Podravini u kojemu se donosi pregled edukacijskih programa održanih uz izložbu Čarobna družba – vjerovanja u nadnaravna bića u Podravini od prosinca 2015. do kraja svibnja 2016. godine te je posebno istaknuta metoda pripovijedanja, storytelling, kao jedna od metoda izravnog rada s posjetiteljima kojoj je cilj osnažiti doživljaj muzeja.

Andy Jelčić

Slobodni prevoditelj, književnik i publicist, član Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Diplomirao je anglistiku i germanistiku te magistrirao na području teorije književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Profilirao se kao prevoditelj engleske i njemačke književnosti, za što je primio više nagrada. Bavio se prevođenjem publikacija Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Galerije Klovićevi dvori, Umjetničkog paviljona i dr. Tijekom posljednjih petnaest godina objavljeno mu je više kratkih priča u zemlji i inozemstvu (natječaji Vranac, Münchner Kurzgeschichtenwettbewerb, Literatur und Kritik, Literatur/a) te romani Godina seobe srca i 85.000. U jednom intervjuu rekao je: „Da bi čovjek živio od prevođenja, mora biti spreman raditi desetak sati dnevno, imati instalacijske rječnike, originalni tekst i prijevod istodobno na ekranu te odličnu internetsku vezu.“

Mr. sc. Snježana Radovanlija Mileusnić

Profesorica kroatistike i južnoslavenskih filologija, od 1992. godine zaposlena kao knjižničarska savjetnica i voditeljica knjižnice Muzejskoga dokumentacijskog centra (MDC-a) u Zagrebu. Akademski stupanj magistrice znanstvenog polja informacijskih znanosti stekla je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1993. godine voditeljica je jedinstvenoga izložbenog projekta, godišnje izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija, uz koju izrađuje i popratni katalog izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija. Prateći izdavačku djelatnost muzeja, 2011. godine pokreće ciklus edukativnih radionica Kako objaviti dobru muzejsku knjigu kao novi edukacijski projekt za muzejske djelatnike koji se bavi specijaliziranim pitanjima i problematikom iz suvremenoga muzejskog nakladništva. Urednica je i popratnih zbornika/priručnika iz istoimenoga nakladničkog niza (Publikacije za osobe s invaliditetom – nakladnički izazov za muzeje, 2016.; (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo, 2015.; Muzejske publikacije za djecu i mlade, 2013.; Što je muzejski katalog, 2013.).

Maja Šeparović Palada

Diplomirana povjesničarka umjetnosti i komparatistica književnosti, viša kustosica Galerije Meštrović u Splitu. Neprekidno se bavi proučavanjem života i djela Ivana Meštrovića što je potaknulo ostvarenje niza izložbi kao i bogat publicistički opus (Katalog stalnog postava Galerije Meštrović, 2005.; Meštrovićeve Crikvine, 2012.; Ivan Meštrović: Spomenik Grguru Ninskom u Splitu, 2016.; Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu, 2017.; Katalog stalnog postava Galerije Meštrović, 2018. i dr.). U svojoj edukacijskoj djelatnosti pokrenula je i nekoliko vrlo uspješnih i pionirskih projekata za posjetitelje s invaliditetom. Nakon što je 2004. godine osmislila prve razglednice za slijepe, slabovidne i videće osobe u Hrvatskoj s motivima Meštrovićevih crteža, 2017. godine pokrenula je i jedinstvenu ediciju u hrvatskome muzejskom izdavaštvu pod nazivom Lako razumljiva knjiga, namijenjenu onom dijelu muzejske publike koji ima intelektualne poteškoće ili poteškoće s čitanjem, ali i onima koji ne govore dobro hrvatski jezik.

Dunja Vranešević

Magistra povijesti umjetnosti i hrvatskog jezika i književnosti te doktorandica na poslijediplomskome sveučilišnom doktorskom studiju kroatistike. Svoju ljubav prema objema strukama spaja u Muzejskome dokumentacijskom centru kao dokumentaristica i lektorica. Gotovo deset godina za brojne ustanove i tvrtke lekturom, korekturom i redakturom uređuje stručna, znanstvena i beletristička izdanja, među kojima su i muzejske publikacije. Bila je jedna od urednica zbornika Tekstom o tekstu (2012.), a surađivala je i na pripremi novog izdanja jednojezičnog rječnika hrvatskog jezika. Kao vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu izvodila je nastavu iz kolegija Hrvatski pravopis i Govorništvo te sudjelovala u istraživanju o medijskoj pismenosti osnovnoškolaca (2013. – 2016.). Uže područje znanstvenog istraživanja joj je tekstna lingvistika, a pravilno jezično izražavanje u svakodnevnom životu redovito popularizira objavljivanjem praktičnih savjeta na svojoj mrežnoj stranici Dobra slova.

Barbara Vujanović

Diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Viša je kustosica i voditeljica ustrojstvene jedinice Atelijer Meštrović, u kojemu je zaposlena od 2009. godine. Autorica je knjige Meštrovićev znak u Zagrebu (2017.) te suautorica knjige Ivan Meštrović i Česi: primjeri hrvatsko-češke kulturne i političke uzajamnosti (2018.). Bila je kustosica brojnih izložbi moderne i suvremene umjetnosti. Suautorica je retrospektive Augustea Rodina Rodin u Meštrovićevu Zagrebu, koju su Muzeji Ivana Meštrovića i Musée Rodin priredili 2015. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, te Meštrovićeve retrospektive Jadranska epopeja – Ivan Meštrović, koju su Muzeji Ivana Meštrovića 2017. godine organizirali s Međunarodnim kulturnim centrom u Krakovu. Suautorica je i izložbe Skulptura i nagost – tjelesnost i erotika u djelima Ivana Meštrovića (Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2016.; Cankarjev dom, Ljubljana, 2018.). Pod mentorstvom Iana Jenkinsa, voditelja Zbirke grčke umjetnosti pri Odjelu Grčke i Rima Britanskog muzeja u Londonu, i Celeste Farge, organizirala je izložbu Rodin: rethinking the fragment, koja je postavljena u tri muzeja, u Umjetničkoj galeriji Abbot Hall u Kendalu (2018.), Muzeju Holburne u Bathu (2018.) te u Novoj umjetničkoj galeriji Walsall (2019.).

dr.sc.Žarka Vujić

Redovna profesorica Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dosad je objavila osam poglavlja u knjigama te dvadesetak znanstvenih i više desetaka stručnih radova. Priredila je pet zapaženih izložbi te autorski potpisala dva stalna muzejska postava koji čekaju ostvarenje. Pozvanim ili prijavljenim izlaganjima sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Autorica je knjige Izvori muzeja u Hrvatskoj te interdisciplinarno utemeljene knjige Salon Ullrich o stotoj obljetnici. Potaknula je objavljivanje i bila suurednica spomen-knjige Ivi Maroeviću baštinici u spomen iz 2009. godine. Od 1991. do danas surađivala je u različitom opsegu i statusu na sedam znanstvenih projekata. Gledajući u cjelini, njezin znanstveno-istraživački napor otpočetka je bio usredotočen na tri područja – na povijesnu muzeologiju (fenomen povijesti muzeja i sabiranja u Hrvatskoj), na teorijsku muzeologiju (fenomen sabiranja i oblikovanja zbirki, dodjeljivanje značenja i stvaranje baštine) te na interdisciplinarno povezivanje muzeologije i povijesti umjetnosti. Svoje dosadašnje znanstveno djelovanje posvetila je razvijanju povijesne muzeologije u Hrvatskoj i osvjetljavanju povijesnih sabirateljskih pojava, ali i pojmu i teoriji sabiranja uopće.

Program radionice:

 • Izazovi pisanja teksta za katalog – Barbara Vujanović
 • Muzejski tekst za osobe s poteškoćama u čitanju i razumijevanju – Maja Šeparović Palada
 • Što trebamo znati o prijevodima i prevođenju u muzeju – Andy Jelčić
 • Osnove uređivanja teksta (lektura, korektura, redaktura) – Dunja Vranešević
 • Tekst na izložbi (legende) – Žarka Vujić
 • Pripovijedanje (storytelling) kao alat interpretacije muzejskih predmeta – Željka Jelavić
 • Praktični dio: Osnove pisanja muzejskog teksta (Gallery text at the V&A) – Snježana Radovanlija Mileusnić

Polaznici:

Radionica je namijenjena svim zainteresiranim muzejskim djelatnicima, kustosima i dokumentaristima, muzejskim pedagozima i informatičarima, knjižničarima i arhivistima, stručnjacima zaposlenim na uredničkim ili izdavačkim projektima. Namijenjena je pripravnicima i početnicima u muzejskom radu, ali i iskusnim muzealcima koji žele nadograditi svoja znanja i iskustvo.

Prijava:

Radionica je popunjena.

Otkazivanje prijave treba dostaviti pismeno najkasnije tjedan dana prije održavanja radionice.

Optimalan broj polaznika je 25.

Svi polaznici dobit će potvrdu o pohađanju radionice.

Kontakti

Informacije o sadržaju radionica:

Snježana Radovanlija Mileusnić - sradov@mdc.hr
T. 01/4847-914

Informacije o prijavi:

Dorotea Kršnjavi - dorotea@mdc.hr
T. 01/4817-085

Biblioteka Kako objaviti dobru muzejsku knjigu

Uvod u muzejsko nakladništvo

U skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te mjerama predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Muzejski dokumentacijski centar odgađa održavanje radionice Uvod u muzejsko nakladništvo u Muzeju grada Trogira. O novom terminu radionice pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

2. regionalna radionica iz ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, program edukacije unutar Sustava muzeja

Nakon 12 održanih tematskih radionica iz edukativnoga ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, od kojih su četiri popraćene i priručnicima iz istoimene edicije (o muzejskim katalozima; o publikacijama za djecu i mlade; o elektroničkim publikacijama; o publikacijama za osobe s invaliditetom), Muzejski dokumentacijski centar organizira drugu radionicu koja će se za muzealce održati izvan grada Zagreba.

Organizacija i održavanje radionica u pojedinim regijama prati sugestije zainteresirane muzejske zajednice te omogućava većem broju zainteresiranih polaznika upoznavanje s izabranim temama iz muzejskoga nakladništva, stjecanje novih znanja i vještina kao i konstruktivnu raspravu o pojedinim praktičnim ili teorijskim pitanjima.

Nakon vrlo posjećene i dobro prihvaćene radionice održane 2019. godine za muzejske djelatnike muzeja i galerija Slavonije, Baranje i Srijema u Zavičajnom muzeju Našice, drugu radionicu pripremamo za muzelace iz dalmatinskih muzeja i galerija. Radionicu će ugostiti Muzej grada Trogira.

Radionica s naslovom Uvod u muzejsko nakladništvo obuhvatit će aktualnu tematiku iz muzejskoga nakladništva koja je evaluacijom polaznika izabrana kao najkorisnija za uvod u praktični rad muzeja. Stoga će se u četiri izlaganja predstaviti tema o osnovnim vrstama muzejskih publikacija s posebnim osvrtom na kataloge i muzejske vodiče kao i njihove vrste te formalne i sadržajne značajke; drugom će se temom naglasiti odgojno-obrazovna uloga muzeja koja se ostvaruje kroz različite oblike tiskanih i elektroničkih publikacija ovisno o uzrastu i interesima publike kojoj su namijenjene; trećim će se izlaganjem predstaviti najnoviji izložbeno-izdavački projekti za osobe s invaliditetom te na koncu vrlo aktualna tematika autorskopravnih pitanja vezanih uz tiskane i elektroničke muzejske publikacije. Predavanje iz teorijskoga i iskustvenoga rakursa održat će renomirani stručnjaci i suradnici.

Mjesto: Muzej grada Trogira
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
Vrijeme: 7. travnja 2020.
Trajanje: 4 sata
Vrijeme: 10-14 h

Ciljevi radionice: Upoznavanje polaznika s aktualnim sadržajima i projektima usko vezanima za muzejsko nakladništvo.

Više o radionici (.pdf)

Obrazac za prijavu (.doc)

 

Nakon održanih deset različitih tematskih radionica iz edukativnoga ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, od kojih su četiri popraćene i priručnicima iz istoimene edicije (o muzejskim katalozima; o publikacijama za djecu i mlade; o elektroničkim publikacijama; o publikacijama za osobe s invaliditetom), Muzejski dokumentacijski centar organizira prvu radionicu koja će se za muzealce održati izvan grada Zagreba. Prateći sugestije zainteresirane muzejske zajednice, održavanje edukativnih radionica u pojedinim regijama omogućilo bi većem broju zainteresiranih polaznika upoznavanje s izabranim temama iz muzejskoga nakladništva, stjecanje novih znanja i vještina kao i konstruktivnu raspravu o pojedinim praktičnim ili teorijskim pitanjima. Prvu regionalnu edukativnu radionicu u 2019. godini održat ćemo za muzejske djelatnike muzeja i galerija Slavonije, Baranje i Srijema u Zavičajnom muzeju Našice. Radionica s naslovom Uvod u muzejsko nakladništvo obuhvatit će aktualnu tematiku iz muzejskoga nakladništva koja je evaluacijom polaznika izabrana kao najkorisnija za uvod u praktični rad muzeja. Stoga će se u četiri izlaganja predstaviti tema o osnovnim vrstama muzejskih publikacija s posebnim osvrtom na kataloge i muzejske vodiče kao i njihove vrste te formalne i sadržajne značajke; drugom će se temom naglasiti odgojno-obrazovna uloga muzeja koja se ostvaruje kroz različite oblike tiskanih i elektroničkih publikacija ovisno o uzrastu i interesima publike kojoj su namijenjene; trećim će se izlaganjem predstaviti najnoviji izložbeno-izdavački projekti za osobe s invaliditetom te na koncu vrlo aktualna tematika autorskopravnih pitanja vezanih uz tiskane i elektroničke muzejske publikacije.

Predavanje iz teorijskoga i iskustvenoga rakursa održat će renomirani stručnjaci i suradnici.

Mjesto: Zavičajni muzej Našice
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar
vrijeme: 20. svibnja 2019., 10 - 14h
trajanje: 4h

Ciljevi radionice: Upoznavanje polaznika s aktualnim sadržajima i projektima usko vezanima za muzejsko nakladništvo.

Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta

Pogled na muzejsko izdavaštvo iz pravnog kuta iz ciklusa Kako objaviti dobru muzejsku knjigu pružanje uvida u zakonske propise koji su izravno ili posredno vezani uz postupke objavljivanja muzejskih sadržaja u tiskanim i u elektroničkim muzejskim publikacijama.

Na radionici će pozvani stručnjaci nastojati odgovoriti na niz pitanja među kojima su i: kako prepoznati autorsko djelo i koje zakonske propise treba poštovati prilikom njegova objavljivanja; kako razlikovati autorska prava od osobnih podataka; kada i kako muzej postaje nositelj prava; što čini nakladnički ugovor; koja su ograničenja i iznimke u autorskom pravu; koji su izazovi i prilike za sustav autorskog prava u digitalno doba; kako se upravlja pravima intelektualnog vlasništva tijekom nastanka muzejskog filma; što treba znati kada se pristupi digitalizaciji tiskane/analogne građe; koji su uvjeti objave muzejskih sadržaja na webu.

Radionice su namijenjene svim zainteresiranim muzejskim djelatnicima posebice onima koji se bave izdavačkom djelatnošću.

1. radionica - 24.3.2017. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski časopisi - stanje i perspektive

Časopisi se u hrvatskome muzejskom izdavaštvu javljaju vrlo rano, ponekad i uz same početke rada muzeja poput Starohrvatske prosvjete (1895.) Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika ili Bullettino di archeologia e storia Dalmata (1878.) Arheološkoga muzeja u Splitu. Mnogi od njih se objavljuju i danas u više-manje ustaljenoj periodičnosti i u višegodišnjem kontinuitetu kao jedno od sredstava kojima muzeji komuniciraju svoja stručna i znanstvena dostignuća u radu na muzejskoj građi te kulturnoj baštini područja u kojemu djeluju.

1. radionica - 23.3.2015.(više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski vodiči - tiskani i(li) elektronički

Muzejski su vodiči, kao još jedna specifična vrsta za muzejsko izdavaštvo, publikacije kojima muzeji posrednom komunikacijom olakšavaju svojim posjetiteljima razgledavanje, upoznavanje, spoznavanje i užitak u muzejskim predmetima, zbirkama i postavima. Upravo su oni publikacije koje su namijenjene najširoj i najraznolikijoj publici! Stoga, muzejski vodiči zbog svojih značajnih muzeoloških funkcija te sadržajnih i formalnih specifičnosti, zahtijevaju posebnu pažnju muzeja i njihovih priređivača. Nužna specijalistička znanja, koja muzejski djelatnici ne stječu formalnim obrazovanjem, moći će se steći na radionicama koje će voditi vrsni predmetni stručnjaci.

1. radionica - 31.3.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Nakladnički izazovi za muzeje - publikacije za osobe s invaliditetom

Suvremeni muzeji su kao socijalno osjetljive i humane javne ustanove s visokom svijesti o važnosti izjednačavanja mogućnosti konzumiranja kulturnih sadržaja pohranjenih u njihovim fondovima i na izložbama, otvoreni svima kategorijama posjetiteljima. Stoga svoje usluge muzeji nastoje pružiti i osobama s invaliditetom. Jedan od oblika komuniciranja su i publikacije koje trebaju biti priređene i izrađene prema standardima za pojedine skupine invalidnih osoba te u skladu s osnovnim elementima pojedinih specifičnih vrsta muzejskih publikacija.

1. radionica - 8.4.2013. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

1. radionica - 9.12.2015. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Elektroničko muzejsko nakladništvo

Na tematskoj radionici Muzejsko elektroničko nakladništvo iz ciklusa radionica za stručno muzejsko osoblje Kako objaviti dobru muzejsku knjigu? nastojati će se obraditi važna pitanja vezana za osnovne sadržajne i formalne elemente elektroničkih publikacija koje su u muzejskoj djelatnosti prepoznate kao idealan medij za prenošenje specifičnih multimedijskih muzejskih poruka.

1. radionica - 17.12.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Muzejske publikacije za djecu i mlade

Muzejske publikacije za djecu i mlade zauzimaju značajno mjesto u muzejskom nakladništvu zbog svojih specifičnosti i namjena. Na tematskoj radionici Muzejske publikacije za djecu i mlade nastojati će se definirati njihova svrha, razmatrati će se pitanja određivanja osnovnih odrednica sadržajne koncepcije pojedinih edukativnih publikacija s obzirom na njihovu namjenu i dob korisnika.

1. radionica - 16.04.2012. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 27.10.2014. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

Što je to muzejski katalog?

Na radionici će se predstaviti osnovni sadržajni i formalni elementi koje treba zadovoljiti kvalitetan muzejski katalog. Cilj je odgovoriti na pitanja - što je muzejski katalog, zašto je katalog specifičan za muzejsko nakladništvo, koji su vrste i oblici muzejskoga kataloga?

1. radionica - 06.05.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar

2. radionica - 13.06.2011. (više)
Mjesto: MDC, Ilica 44/II, Zagreb
Organizator: Muzejski dokumentacijski centar