HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 

Naziv muzeja, adresa, broj/evi telefona i faksa, www-adresa, e-mail adresa

1. SKUPLJANJE GRAĐE

(Odnosi se samo na muzejske predmete. Navodi se broj skupljenih predmeta po zbirkama prema navedenim načinima skupljanja građe).
 
1.1. Kupnja
1.2. Terensko istraživanje
1.3. Darovanje
1.4. Nasljeđivanje
1.5. Zamjena
1.6. Ustupanje
1.7. Ostalo  
 

2. ZAŠTITA

2.1. Preventivna zaštita
2.2. Konzervacija
2.3. Restauracija (izvođači radova: vlastita radionica/ vanjski suradnici)
2.4. Ostalo
 

3. DOKUMENTACIJA

(Uz svaku rubriku navesti broj jedinica, način obrade (klasično, računalno) i naziv programske podrške)
 
3.1. Inventarna knjiga
3.2. Katalog muzejskih predmeta
3.3. Fototeka
3.4. Dijateka
3.5. Videoteka
3.6. Hemeroteka
3.7. Planoteka i fond dokumentacijskih crteža
3.8. Stručni arhiv
3.9. Ostalo
 

4. KNJIŽNICA

4.1. Nabava (razmjena, dar, kupnja, muzejska izdanja)
4.2. Stručna obrada knjižničnog fonda
4.3. Zaštita knjižnične građe
4.4. Služba i usluge za korisnike
4.5. Ostalo (izrada bibliografija, izdavačka djelatnost knjižnice i slično)
 

5. STALNI POSTAV

5.1. Novi stalni postav
5.2. Izmjene stalnog postava
 

Obvezni podaci:

      -Naziv
      -Autor(i) stručne koncepcije
      -Autor(i) likovnog postava
      -Opseg (broj eksponata)
      -Površina u m2
      -Kraći opis
 

6. STRUČNI RAD

6.1. Stručna obrada muzejske građe
6.2. Identifikacija / Determinacija građe
6.3. Revizija građe
6.4. Ekspertize
6.5. Posudbe i davanje na uvid
6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima (sa izlaganjem, bez izlaganja)
6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika (u okviru muzejske djelatnosti)
6.8. Stručno usavršavanje (tečajevi, seminari, studijska putovanja, specijalizacija, stručni ispiti)
6.9. Stručna pomoć i konzultacije
6.10. Urednički poslovi, recenzije knjiga i članaka
6.11. Djelovanje u strukovnim društvima
6.12. Informatički poslovi muzeja (kreiranje i održavanje web stranica, on-line baza podataka, digitalizacija građe i sl.)
6.13. Ostalo 
 

7. ZNANSTVENI RAD

7.1. Tema i nositelj projekta
7.2. Publicirani radovi
(Napomena: Navode se samo oni radovi koji su klasificirani kao znanstveni rad.)
7.3. Znanstveno usavršavanje (magisterij, doktorat)
 

8. STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORGANIZACIJI I SUORGANIZACIJI MUZEJA

8.1. Znanstveni skupovi
8.2. Stručni skupovi
 

Obvezni podaci

      -Naziv skupa
      -Tema
      -Vrijeme održavanja
      -Mjesto održavanja
      -Kratki opis
 

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

Obvezni podaci:

      -Naziv izložbe
      -Mjesto održavanja i prostor
      -Vrijeme trajanja
      -Autor(i) stručne koncepcije
      -Autor(i) likovnog postava
      -Opseg (broj eksponata)
      -Web adresa (ukoliko je izložba predstavljena na Internetu)
      -Vrsta
- umjetnička, arheološka, povijesna, etnografska, prirodoslovna, tehnička, kompleksna
- tuzemna, međunarodna
- studijska, retrospektivna, edukativna, informativna
- skupna, samostalna
- pokretna
      -Tema (kratak opis)
      -Korisnici (kome je izložba namijenjena)
 

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

(Pod izdavačkom djelatnošću smatraju se samo publikacije čiji je izdavač ili suizdavač muzej)

10.1. Tiskovine
10.2. Audiovizualna građa
10.3. Elektroničke publikacije 
 

11. EDUKATIVNA DJELATNOST

11.1. Vodstva (vodstva za građanstvo, vodstva za škole, specijalna vodstva)
11.2. Predavanja
11.3. Radionice i igraonice
11.4. Ostalo
 

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)

12.1. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima
12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama
12.3. Predavanja
12.4. Promocije i prezentacije
12.5. Koncerti i priredbe
12.6. Djelatnost klubova i udruga
12.7. Ostalo
 

13. MARKETINŠKA DJELATNOST

 

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA

Preuzmite tablicu posjećenosti (.xls)

15. FINANCIJE

15.1. Izvori financiranja (u %)
      -RH
      -lokalna samouprava
      -vlastiti prihod
      -sponzorstvo
      -donacije
15.2. Investicije (u EUR)
 

16. OSTALE AKTIVNOSTI

16.1. Održavanje i prezentacija donacija
16.2. Ostalo