HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Daina Glavočić

Zvanje prof povijesti umjetnosti i engleskog jezika
Znanstveni stupanj magistrica znanosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja arhitektura, slikarstvo, kiparstvo i grobna arhitektura grada Rijeke
Uže polje djelovanja umjetnost grada Rijeke i okolice kraja 19. i početka 20. st
Ustanove Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Daina Glavočić rođena je 1949. godine u Rijeci. Prvu riječku gimnaziju završila je u Rijeci te upisala studij povijesti umjetnosti i engleskoga jezika i književnosti u Ljubljani. Magistarski rad obranila je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „O skulpturi i arhitekturi 19. i 20. st. riječkoga groblja Kozala“.
Nakon studija radila je u predstavništvu Adria Filma Zagreb te kao nastavnica likovne kulture u srednjim školama u Rijeci. Surađivala je kao asistentica prof. dr. Radmile Matejčić na Odjelu likovne kulture, odnosno na Odsjeku za povijest umjetnosti Pedagoške akademije u Rijeci i predavala izborne kolegije s temama riječke povijesti umjetnosti s kraja 19. i početka 20. st.
Godine 1985. počela je raditi u Modernoj galeriji (danas Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci) u kojoj je vodila četiri zbirke: Zbirku grafike, Zbirku crteža, Zbirku „Romolo Venucci“ i Zbirku „Božidar Rašica“.
Tijekom profesionalnoga djelovanja područje njezina znanstvenog zanimanja bile su arhitektura i skulptura Rijeke s naročitim naglaskom na međuratnu likovnu scenu, grobnu arhitekturu i riječku industrijsku baštinu.
Autorica je brojnih izložaba u kojima je predstavila i obradila djelovanje riječkih umjetnika s kraja 19. i iz prve polovice 20. stoljeća. Poseban naglasak u svojemu dugogodišnjem radu stavila je na problematiziranje riječke arhitekture i industrijske baštine.
Dobitnica je Nagrade grada Rijeke 1994. godine za znanstveno-istraživački rad na retrospektivnoj izložbi Romola Venuccija, a 1998. godine odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u kulturi i promicanje muzejske djelatnosti.
Godine 2014. dobila je Nagradu za životno djelo „Pavao Ritter Vitezović“ Hrvatskoga muzejskog društva.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a