HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

MCILWAINE, John
   IFLA-in kratki priručnik za pripravnost i planiranje mjera zaštite u slučaju katastrofa / Središnji program za zaštitu i konzervaciju ; John McIlwaine ; <s engleskog prevela Maja Krtalić>. - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. - 47 str. ; 24 cm

Naslov izvornika: IFLA disaster preparedness and planning; a brief manual (2006.)
ISBN 978-953-6001-79-8

Hrvatsko knjižničarsko društvo objavilo je „IFLA-in kratki priručnik za pripravnost i planiranje mjera zaštite u slučaju katastrofa“ ( „IFLA disaster preparedness and planning: a brief manual“), hrvatsko izdanje priručnika objavljenoga 2006. godine. Riječ je o kratkom priručniku Sekcije za zaštitu i konzervaciju Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (International Federation of Library Associations and Institutions; IFLA) sa smjernicama za postupanje s knjižničnom i arhivskom građom u uvjetima katastrofa. Priručnik je prije svega poticaj svim djelatnicima knjižnica i arhiva da planiraju primjerenu zaštitu kojom bi se smanjio rizik od katastrofa i povećala učinkovitost reakcije u takvim situacijama, ali nesumnjivo može koristiti i svim ostalima koji se brinu o srodnoj građi (o knjigama, arhivskim spisima, fotografijama, umjetninama na papiru i sl.). Naglasak je na rizicima od prirodnih katastrofa (poput poplava, požara, potresa), no navode se i rizici od namjernih i slučajnih štetnih ljudskih djelovanja (primjerice, od ratnih razaranja i vandalizma, ali i od rizika zbog neodržavanja zgrada i nemara). Uz napomenu da ne postoji jedinstveni plan koji odgovara svima, već je za svaku ustanovu potrebno izraditi posebnu pripremu s obzirom na specifične potrebe, strukturu i sredstva, ali i okolnosti katastrofe, u pet se poglavlja iznose i objašnjavaju zajedničke sastavnice koje treba uzeti u obzir pri izradi i provedbi plana spašavanja. Riječ je o prepoznavanju i procjeni mogućih rizika (unutar i izvan zgrade), upravljanju rizicima, prevencijom i zaštitom zgrade i građe, o pripravnosti i reakciji na katastrofu te o obnovi i normalizaciji stanja nakon katastrofe. Iz priručnika se mogu iščitati ne samo najvažniji koraci u postupanju s građom nego i korisni savjeti za osiguranje zgrade i okoline. Objavljen je i popis opreme koju bi svaka ustanova trebala imati na raspolaganju za slučaj katastrofe te je dan iscrpan popis korisne literature razvrstane prema tipu i sadržaju. (Dunja Vranešević)Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.