HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

SALOPEK, Davor
   Petar Salopek / Davor Salopek. - Petrinja : Matica hrvatska, 1997. - 142 str. : ilustr. pretežno u bojama ; 23 cm

Bibliografija .- Summary.- Zusammenfassung.- Resume.- Kazalo
ISBN 953-6668-01-7

Galerija Krsto Hegedušić u Petrinji obnovila je svoj galerijski rad nakon zastoja uvjetovanog Domovinskim ratom. U svojim prostorima priredila je izložbu i promociju monografije Petra Salopeka, zanemarivanog petrinjskog slikara čiji je opus nastradao i vjerojatno nestao u ratnim razaranjima grada Petrinje. Životni putu slikara opisao je njegov sin Davor Salopek, a o vrijednostima Salopekovog likovnog stvaralaštva pisali su likovni kritičari i povjesničari umjetnosti Matko Peić, Grgo Gamulin i Ive Šimat-Banov. Monografija sadrži kvalitetne reprodukcije 46 Salopekovih umjetnina te Katalog izrađen na temelju kartoteke umjetnikovog sina koja je jedini dokument umjetnikovog bogatog likovnog stvaralaštva.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.