HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

ŠARIĆ, Dunja
   Rekonstrukcija i uredjenje Muzeja Staro selo u Kumrovcu = Rekonstruktion und Ausgestaltung des Museums Staro selo in Kumrovec = Reconstruction and organisation of the Old village museum in Kumrovec / tekst Dunja ŠariĆ, Branka Šprem lovrić. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Kumrovec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej Staro selo, 1997. - 95 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst usporedo na hrv., njem. i engl. jez .- Literatura
ISBN 953-6448-17-3
1. Šprem-Lovrić, Branka

Godine 1997. organiziran je međunarodni skup s temom “Položaj i funkcioniranje etno muzeja i muzeja na otvorenom u Republici Hrvatskoj sa mogućim uzorima u Europi” gdje se ukazala potreba ponovne prezentacije izvođenja građevinskih, sanacijskih, restauratorskih i konzervatorskih radova u ruralnoj cjelini naselja Kumrovec. U tu svrhu obnovljena je izložba “Rekonstrukcija i uređenje Starog sela Kumrovec” (iz 1987.g.) obogaćena novim materijalom iz fotodokumentacije muzeja i popraćena ovim trećim trojezičnim dopunjenim izdanjem kao vodičem kroz muzejski prostor Starog sela. Opisana je povijest naselja, razvoj i realizacija ideje o uređenju stare jezgre (od 1947. do 1987.g.) te opis sadržaja Starog sela. U 15 stalnih etnografskih postava i dva povijesna dao se prikaz tradicijskog načina života, običaja, obrta, povijesnih ličnosti i događaja vezanih uz Kumrovec s prijelaza iz 19. u 20. soljeće..Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.