HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

CARRE, Maria-Brigitte
   Sjeverno priobalje Poreštine u antici / Marie-Brigitte Carre, Vladimir Kovačić, Francis Tassaux ; suradnici Gaetano Benčić et al.. - Poreč : Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2012. - 214 str. : ilustr. u boji ; 29 cm

Bibliograf. bilješke uz tekstove.- Bibliografija.- Summary.- Resume.- Zusammenfassung.- Riassunto.
ISBN 978-953-55355-6-0
1. Kovačić, Vladimir 2. Tassaux, Francis

Monografija „Sjeverno priobalje Poreštine u antici“ rezultat je višegodišnje hrvatsko-francuske arheološke suradnje Zavičajnog muzeja Poreštine, Centra Ausonius Sveučilišta Bordeaux i Centra Camille Jullian iz Aix-en-Provencea. Knjiga je prijevod opsežnijega francusko-talijanskog izdanja („L`Istrie et la mer, la côte du Parentin dans l`Antiquité“) i donosi samo poglavlja koja govore o rezultatima istraživanja provedenih na porečkom priobalju od 2003. do 2009. godine. Ta su istraživanja obuhvatila šest različitih lokaliteta: podvodna istraživanja provedena su u zaljevu Valeta, Kupanja i Busuja te u Sv. Martinu, Peškeri i Zorni. Jedan od ciljeva objavljivanja monografije, istaknut u predgovoru, jest i senzibiliziranje javnosti za osjetljivu i bogatu podvodnu baštinu antičke Istre. Autori su monografije istraživačica Marie-Brigitte Carre (Aix-Marseille), muzejski savjetnik Vladimir Kovačić (Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino) i prof. dr. sc. Francis Tassaux (Sveučilište Bordeaux) te ekipa međunarodnih stručnjaka. Monografija ima tri osnovna poglavlja. Prvo poglavlje govori o geoarheološkim istraživanjima razine mora u Istri („5 000 godina relativne promjene razine mora u Istri s posebnim osvrtom na rimsko razdoblje“), a ostala dva sadržavaju rezultate istraživanja navedenih lokaliteta u Poreštini. U prilogu je opsežna bibliografija te sažeci na više stranih jezika.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.