HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

SUJOLDŽIĆ, Enver
   Stari vodovodi i vodogradnje u Travniku / Enver Sujoldžić. - Travnik : Zavičajni muzej Travnik, 2012. - 210 str. : ilustr. u boji ; 25 cm. - (Sediment)

Bibliograf. bilješke uz tekst.- Summary.- Bibliografija.
ISBN 978-9958-9415-3-5

Knjiga „Stari vodovodi i vodogradnje u Travniku“ peta je knjiga o povijesti grada Travnika u Bosni i Hercegovini, koju je Enver Sujoldžić objavio u izdanju Zavičajnog muzeja Travnik. Autor je u svojemu predgovoru istaknuo kako je etimološko značenje njegova prezimena (tur. su - voda + jol - put), kao i činjenica da su njegovi preci zaista i bili vodovođije, tj. drevni graditelji vodovoda, bilo snažan poticaj za višegodišnje istraživanje teme vode i gradnje na vodi u Travniku. Nakon uvodnog poglavlja o nastanku i razvoju grada Travnika te popisa i opisa voda i izvora rijeke Lašve opisana je povijest izgradnje i današnje stanje vodovoda, kao i rad najpoznatijih starih sujoldžija. U knjizi je dan popis i opis česmi, bunara, cisterni, „šadrvana“ (vodoskoka), „hamama“ (javnih kupališta), gospodarskih objekata (mlinova, prala i sl.) te mostova. Tekst je bogato ilustriran reprodukcijama arhivskoga gradiva, razglednica i starih fotografija te potkrijepljen bibliografskim bilješkama.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.