HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 

VELIKI VAL : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880. - 1914. / priredio Ervin Dubrović. - Rijeka : Muzej grada Rijeke, 2012. - 495 str. : ilustr. ; 33 cm

Tekstovi više autora.- Bibliograf. bilješke ispod tekst.- Kazala.- Summary.
ISBN 978-953-6587-59-9

Muzej grada Rijeke objavio je knjigu „Veliki val“, monografiju o iseljavanju iz srednje Europe (negdašnje Austro-Ugarske) u Sjedinjene Američke Države. Opsežna monografija objavljena je u sklopu višegodišnjeg projekta započetoga 2005. godine izložbom „Merika“ i rezultat je studioznih istraživanja gotovo tridesetak istraživača iz Hrvatske, Europe i SAD-a. Projekt je zaključen izložbom u New Yorku, u Muzeju imigracije na Ellis Islandu. Monografija se bavi temom emigracije od 1880. do 1914. godine, tijekom koje su iz srednje i dijela istočne Europe odselila gotovo četiri milijuna ljudi. Obrađene teme kreću su u rasponu od organizacijskih i tehnoloških aspekata emigracije do prikaza pojedinih osobnih sudbina, kako poznatih, tako i anonimnih iseljenika. Nakon uvodnog poglavlja autora projekta i urednika publikacije mr. sc. Ervina Dubrovića, tekstovi u monografiji grupirani su u nekoliko većih tematskih cjelina: „Društvene prilike“, „Tehnološki napredak, organizacija i luke emigracije“, „Rijeka i pomorci“, „Hrvatski krajevi i iseljavanje“, „Zapadna emigrantska povijest - narodi i regije“, „Istočna polovica Carstva“ i „Kraj velikog vala - restrikcije, povratak“. Kao ilustrativna građa poslužile su fotografije iz brojnih europskih i američkih izvora, iz privatnih ostavština, državnih arhiva i muzeja te iz izvornih izdanja. U prilogu su kazalo osobnih imena i kazalo zemljopisnih pojmova te sažetak na engleskom jeziku.Pogledaj zadnje prinoveDatum zadnjeg ažuriranja: 2. svibnja 2016.