HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (68)

Sve prinove 19 (2) 2012
Šeparović Palada, Maja

Meštrovićeve Crikvine

Split, Muzeji Ivana Meštrovića, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Knjiga „Meštrovićeve Crikvine“ kustosice Galerije Meštrović Maje Šeparović Palada prvi put sveobuhvatno i na jednome mjestu interpretira slijed zamisli i gradnju Meštrovićevih Crikvina. Taj jedinstveni sakralno-umjetnički sklop nastao je Meštrovićevim intervencijama na ruševinama povijesnog Kaštilca Capogrosso iz 16. stoljeća u splitskom predjelu Meje. „Zbog Meštrovićevih prostornih intervencija i njegovih kiparskih ostvarenja, cjelovitosti tematskog ciklusa te spajanja prirodnoga i povijesnog ambijenta - kao i zbog umjetnikove emocionalne vezanosti za ovaj prostor, Crikvine zauzimaju jedinstveno mjesto unutar Meštrovićevoga opusa“, istaknula je autorica u uvodnom dijelu knjige. Na temelju istražene dokumentacije, tiskanoga i arhivskoga gradiva, autorica je dala iscrpan povijesni pregled ispisujući sudbinu Crikvina prije Meštrovićevih preinaka te njihov izgled tijekom i nakon dviju faza obnove. Tekst je popraćen brojnim dokumentarnim fotografijama, preslikama arhivskoga gradiva i novinskih članaka. Potkrijepljen je bibliografskim bilješkama, a popraćen je i bibliografijom te sažetkom na engleskom jeziku.
Mednarodni simpozij o mozaikih

Mozaiki severnega Jadrana

Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011

Prinova br.: 19 (2) 2012
U sklopu Programa zajedničke suradnje Slovenije i Italije 2007. - 2013., financiranoga sredstvima Europske unije za regionalni razvoj, objavljen je zbornik radova s međunarodnog simpozija o mozaicima „Mozaiki severnega Jadrana“, održanoga u Ljubljani od 10. do 12. studenoga 2011. godine. Zbornik donosi 11 priloga interdisciplinarne skupine stručnjaka iz Slovenije i Italije. B. Šime predstavlja mogućnosti obrazovanja stručnjaka za restauraciju i konzervaciju mozaika na Akademiji za likovne umjetnosti u Ljubljani; I. Bogovčič iznosi osobna iskustva restauracije mozaika u Sloveniji, a M. Macchiarola piše o uspjesima i neuspjesima u restauraciji mozaika u talijanskoj praksi. Osim niza stručnih tekstova o specifičnim restauratorskim postupcima na mozaicima, zbornik donosi i tekstove o mozaicima u Gradskome muzeju Ljubljana (B. Županek, K. Toman Kracina), mozaicima iz rimskih vila sjeverozapadne Istre (M. Stokin, K. Zainer) te o mogućnostima prezentacije mozaika (I. Lazar). Tekstovi su objavljeni usporedno na slovenskome i talijanskom jeziku, a prate ih bilješke i ilustracije u boji. Tekst zbornika dostupan je i u pdf formatu na mrežnoj adresi Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije URL:http://www.zvkds.si/media/projects/documents/Mozaiki_vse_net.pdf (datum pristupa: 1. prosinca 2012.)
Kilickaya, Ali

Museums of Istanbul

Istanbul, Uranus, 2010

Prinova br.: 19 (2) 2012
Vodič kroz muzeje Istanbula (Turska) obuhvaća 81 muzej. Grupirani su prema regionalnom kriteriju na muzeje u Istabulu, u njegovu europskome i u azijskom dijelu, te na muzeje na otocima. Unutar te osnovne podjele muzeji su podijeljeni u sedam podskupina s obzirom na njihovu udaljenost i potrebni prijevoz (unutar odnosno izvan gradskih zidina, „Zlatni rog“ itd.). Svaka je cjelina u vodiču označena određenom bojom, koja uz niz upotrijebljenih slikovnih simbola (kako doći do muzeja, radno vrijeme, suvenirnica, restoran, web i e-mal kontakti itd.) olakšava snalaženje u njegovu sadržaju. Specifičnost vodiča je popis lokaliteta i povijesnih spomenika koji se nalaze u blizini pojedinih muzeja i ponuđeni su kao dodatni kulturni sadržaji za razgledavanje. Vodič u formatu džepnog izdanja i mekih korica bogato je ilustriran kvalitetnim reprodukcijama u boji te popraćen kazalom, kartom i rasporedom gradskih prijevoznih linija.

Museums.ch

Sv. 7 (2012.)
Zuerich, VMS/AMS; Zuerich, ICOM Schweiz, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Sedmi svezak časopisa švicarskih muzeja „Museums.ch“ posvećen je temi „Izložbe osjetljivih tema“ („Sensible Ausstellungsthemen“). Odabirom te problematike časopis predstavlja muzeje koji se na svojim izložbama bave pitanjima ljudske egzistencije, različitim osjetljivim društvenim pitanjima i tabuima. Ujedno upućuju na društvenu odgovornost i osjetljivost suvremenih muzeja, na etička pitanja i probleme. Neke od „osjetljivih“ tema su migracije, religije, fizičke i mentalne bolesti, umiranje i smrt, seksualna i rodna pitanja, rat i siromaštvo. Autorica uvodnog teksta je Cornelia Meyer, a svoje priloge temi dalo je devet autora u sedam tekstova. Među njima je tekst Leotine Meijer-van Mensch, profesorice profesionalne etike na Reinwardt akademiji u Amsterdamu, u kojemu obrađuje profesionalnu i etičku dimenziju muzejskog odnosa prema prezentaciji osjetljivih tema. Maria-Paula Jungblut, ravnateljica Povijesnog muzeja u Baselu, opisala je izložbu „Ubojstvo i ubojice“ (2009. - 2010.), Lucienne Peiry, ravnateljica Zbirke Art Bruta u Lausannei, bavi se pitanjem potrebe i muzeoloških mogućnosti prezentacije smrti i ljudskih posmrtnih ostataka. Drugi dio časopisa u rubrici „Aktualnosti“ donosi sedam priloga o recentnim muzejskim događanjima u švicarskim muzejima. Tekstovi su napisani na više jezika - njemačkome, engleskome, francuskome i talijanskome. Časopis je besplatno dostupan i u elektroničkom obliku na mrežnoj adresi http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/4/ (datum pristupa: 6. travnja 2013.).
Narodni muzej (Zadar)

Muzej - 2 palače

Zadar, Narodni muzej, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Organizirano muzejsko djelovanje u Zadru počinje 1832. godine, kada je utemeljen prvi pokrajinski muzej općeg tipa - Museo Nazionale. U 2012. godini, 180 godina kasnije, Narodni muzej Zadar ima oko 80 000 muzejskih predmeta te unutar svojih muzejskih odjela - Galerije umjetnina, Muzeja grada Zadra, Prirodoslovnog muzeja, Etnološkog odjela i dislociranih zbirki na Malom i Velom Ižu - nudi niz različitih kulturnih sadržaja. Projektom „2 palače“ zadovoljili bi se suvremeni muzeološki standardi i Muzej bi riješio svoje prostorne probleme te istodobno publici ponudio bogatije i raznovrsnije programe. Projekt rekonstrukcije kompleksa dviju palača - Kneževe i Providurove - kojima bi se funkcionalnom preobrazbom u suvremeni regionalni muzej dobila nova održiva namjena, predstavljen je u knjižici „Muzej - 2 palače“. Svojim neuobičajenim i atraktivnim izgledom, u kojemu je svako tematsko poglavlje drugačije veličine knjižnog bloka, drugačije vrste slova i boje papira (dizajneri Andro Giunio, Ira Payer, Maša Poljanec), knjižica donosi priču o Narodnome muzeju Zadar, povijesnu priču o dvjema palačama u povijesnoj jezgri Zadra, o njihovim ratnim stradanjima 1991. godine i o obnovi. U knjizi je predstavljen i projekt „Kneževe krletke“ Ive Letilović i Igora Pedišića kojim je dobiven privremeni izložbeni prostor u dvoranama obnovljenih palača, kao i projekt istoga arhitektonskog para „Muzej - 2 palače“. Tekst je napisan usporedno na hrvatskome i engleskom jeziku, ilustriran je dokumentarnim fotografijama, crtežima i nacrtima. Uredništvo potpisuju Marina Dujmović-Vuković, Iva Letilović, Anastazija Magaš-Mesić, Renata Peroš i Ivan Šimunić. Publikacija je izložena na „Izložbi hrvatskog dizajna 1112“ (Muzej za umjetnost i obrt, od 13. rujna do 13. studenog 2012.).
Krivošejev, Vladimir

Muzeji, menadžment, turizam

Beograd, NIP Obrazovni informator; Valjevo, Narodni muzej Valjevo, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Nakon knjige „Muzeji, publika, marketing: stalne muzejske postavke i Njegova Visost Posetilac“ (2009.) dr. sc. Vladimir Krivošejev objavio je novu - „Muzeji, menadžment, turizam: ka savremenom muzeju, od teorije do prakse“, koja sadržava prerađenu autorovu doktorsku disertaciju („Menadžment regionalnih muzeja u Srbiji sa posebnim osvrtom na organizaciju potencijala kulturnog turizma“), obranjenu 2011. na Katedri za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Knjiga je koncipirana kao praktičan priručnik namijenjen muzejskim stručnjacima koji se bave poslovima upravljanja te praktičnim i teorijskim pitanjima kulturnog turizma. U prvom dijelu knjige iznesene su teorijske osnove suvremene muzeologije, menadžmenta, kulturnoga i muzejskog turizma te kulturne politike. Teorijske su postavke dograđene analizama studija iz svjetske muzejske prakse. Drugi dio knjige donosi rezultate istraživanja stanja regionalnih muzeja u Srbiji, s ciljem utvrđivanja modela njihova daljnjeg razvoja. Opsežan tekst na gotovo 500 stranica potkrijepljen je brojnim bilješkama, a u prilogu je navedena i opsežna bibliografija s popisom relevantnih web izvora. Više o knjizi i njezinu autoru Vladimiru Krivošejevu, ravnatelju i muzejskom savjetniku Narodnog muzeja Valjevo, moguće je pronaći na mrežnim stranicama http://www.muzej.rs/#knjiga2 (datum pristupa: 8. travnja 2013.).