HR | EN

2014

Autor/i Lechleitner, Gerda
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Summary.
predmetnice Arhiv zvuka; Zvučna građa; Phonogrammarchiv (Beč),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 51 (2014). Str. 296 - 300
puni tekst http://hrcak.srce.hr/?show=clanak&id_clanak_jezik=231711

Sažetak

Izlaganje sa međunarodnoga simpozija "Glazba u muzeju / Muzeji glazbe" održanoga u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra, od 16. do 18. listopada 2013.    Datum zadnjeg ažuriranja: 03. listopada 2022.