HR | EN

2014

Autor/i Hrustek Sobočan, Maša
materijalni opis ilustr.
napomena Bibliograf. bilješke uz tekst.- Bibliografija.- Summary
predmetnice Memorijalni muzej ili zbirka; Štolcer Slavenski, Josip; Muzej Međimurja (Čakovec),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 51 (2014). Str. 115 - 131
puni tekst http://hrcak.srce.hr/?show=clanak&id_clanak_jezik=231670

Sažetak

Izlaganje sa međunarodnoga simpozija "Glazba u muzeju / Muzeji glazbe" održanoga u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra, od 16. do 18. listopada 2013.    Datum zadnjeg ažuriranja: 03. listopada 2022.