HR | EN

2014

Autor/i Čakširan, Vlatko
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Summary.- U prilogu: Popis fonografa, gramofona, radio-aparata; Popis proizvođača ploča.- Kazalo.
predmetnice Privatna zbirka; Fonografija; Radiofonija; Kraker, Velimir; Zbirka Kraker (Sisak),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 51 (2014). Str. 76 - 91
puni tekst http://hrcak.srce.hr/?show=clanak&id_clanak_jezik=231667

Sažetak

Izlaganje sa međunarodnoga simpozija "Glazba u muzeju / Muzeji glazbe" održanoga u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra, od 16. do 18. listopada 2013.    Datum zadnjeg ažuriranja: 21. siječnja 2022.