HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (55)

Predmetnice muzeji i zbirke vjerskih zajednica

MUZEJ EPARHIJE ZAGREBAČKO LJUBLJANSKE : stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i prijedlog mjera za njihovo poboljšanje

Zagreb, Vlast. nakl., 2009
materijalni opis 10, <7> listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Prilozi.- Ustanova: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb.
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Zagreb; Muzej Eparhije zagrebačko-ljubljanske (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a

VRIJEDNA ZBIRKA PREDMETA MILOSRDNIH SESTARA SV. KRIŽA U ĐAKOVU

2007
materijalni opis ilustr.
napomena Summary
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Đakovo; Zbirka predmeta Milosrdnih sestara sv. Križa (Đakovo),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Informatica museologica / <urednica Lada Dražin-Trbuljak>
volumeni / svesci 38 / 3/4
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198650

FRANJEVAČKI MUZEJ I GALERIJA GORICA LIVNO (FMGG) : stanje zaštite i preventivne zaštite muzejske građe i prijedlozi za poboljšanja

Zagreb, Vlast. nakl., 2006
materijalni opis 27, <19> listova: ilustr. u boji; 30 cm
napomena Prilozi.- Ustanova: Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb.
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Preventivna zaštita; Livno; Franjevački muzej i galerija Gorica (Livno),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis, Stručno mišljenje
Lokacija Knjižnica MDC-a
Muzej srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske (Zagreb),

MUZEJ SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE EPARHIJE ZAGREBAČKO-LJUBLJANSKE U ZAGREBU

Zagreb, Muzej srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske, 2006

MUZEJ SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE EPARHIJE ZAGREBAČKO-LJUBLJANSKE U ZAGREBU

Zagreb, Muzej srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske, Beograd, Muzej srpske pravoslavne crkve, 2006
materijalni opis 208 str.: ilustr. u boji; 24 cm
napomena Tekstovi više autora.- Pojmovnik.
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Zagreb; Muzej Srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske (Zagreb),
isbn / issn 86-85917-04-2
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog stalnog postava
Lokacija Knjižnica MDC-a
Muzej Srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske u Zagrebu i Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu objavili su 2006. godine monografiju o Muzeju Srpske pravoslavne crkve Eparhije zagrebačko-ljubljanske u Zagrebu, koji je 2002. godine nakon obnove ponovo otvoren na novoj adresi, u Ilici 7. Urednici knjige su metropolit zagrebačko-ljubljanski Jovan i upravitelj Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dr. sc. Slobodan Mileusnić, koji je i autor teksta "Prilog prošlosti srpske crkveno-umjetničke baštine u Zagrebu", u kojemu predstavlja napore u skupljanju i očuvanju predmeta koji su imali kulturnu, liturgijsku, povijesnu i umjetničku vrijednost te opisuje povijest i rad Muzeja osnovanoga 1981. godine kao središnje riznice Zagrebačko-ljubljanske metropolije. O bogatoj muzejskoj gradi i zbirkama te o pojedinim dragocjenostima u monografiji su pisali Momčilo Spremić, Dušan Kašić, Slobodan Mileusnić, Andela Horvat, Miodrag Jovanović, Nada Klaić, Ivan Bach, Dejan Medaković i Radojka Kusturica. Drugi dio knjige donosi katalog muzejskih zbirki – Zbirke ikona (81 kataloška jedinica), Zbirke crkvenog metala (43 jedinice), Zbirke crkvenog tekstila (14 jedinica) i Zbirke rukopisnih i tiskanih knjiga (21 jedinica). Većina kataložnih jedinica popraćene je ilustracijom u boji. Knjiga donosi i pojmovnik s objašnjenjima manje poznatih riječi.
; Laszlo, Želimir

MUZEJI, ZBIRKE I RIZNICE U VLASNIŠTVU VJERSKIH ZAJEDNICA : podaci Muzejskoga dokumentacijskog centra

2006
materijalni opis ilustr.
napomena U tekstu se navodi da je izvještaj sačinio Želimir Laszlo
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Hrvatska
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Registar
Lokacija Knjižnica MDC-a
naslov časopisa Crkvena kulturna dobra : analecta / glavni urednik Juraj Kolarić
volumeni / svesci 4
Magić, Vladimir

KATALOG KNJIGA XVI. ST. U METROPOLITANSKOJ KNJIŽNICI U ZAGREBU

Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2005

KATALOG KNJIGA XVI. ST. U METROPOLITANSKOJ KNJIŽNICI U ZAGREBU

Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2005
materijalni opis 719 str.; 25 cm
napomena Kazala
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; 16. st.; Književno-jezična baština; Knjižnica, spomenička; Zagrebačka nadbiskupija; Metropolitanska knjižnica (Zagreb),
isbn / issn 953-6005-71-9
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Knjižnica Zagrebačke nadbiskupije Metropolitana čuva mnoga raritetna djela europske i hrvatske pisane baštine iz gotovo svih područja znanosti i kulture. Posjeduje oko 150 starijih rukopisa (11.-16. st.), među kojima su mnogi bogato iluminirani svjetski rariteti. Pedesetak rukopisa iz razdoblja 17.-19. st. ubraja se u metropolitanske raritete, a u knjižnici se čuva i najveća zbirka inkunabula u Hrvatskoj (252). Tu je i oko 300 “mlađih rukopisa” (18.-19. st.), a posebno je vrijedna zbirka s približno 1.500 naslova iz 16. st., koji se danas ubrajaju u rijetkosti. Iz male no vrijedne zbirke atlasa i zemljopisnih karata dragocjeni su atlasi Orteliusa i Jansona. Posebna je vrijednost Valvasorova knjižnica čiji je velik broj knjiga iz gotovo svih područja znanosti ukrašen bakrorezima poznatog umjetnika M. Meriana. J. W. Valvasor za života je skupio vrijednu grafičku zbirku od oko 7.300 grafika i crteža nastalih u razdoblju 15.-17. st. Metropolitana danas ima oko 60.000 svezaka knjiga i pohranjena je u Hrvatskome državnom arhivu. Voditelj knjižnice vlč. Vladimir Magić autor je opsežnog kataloga knjiga iz 16. st. koja obuhvaća djela cjelokupne znanosti onoga vremena, a ne samo teoloških disciplina. Katalog se sastoji od tri osnovna dijela. Prvi dio daje abecedni pregled autora s kratkim naslovima svih njihovih djela. Drugi, glavni dio kataloga, sadržava cjelokupni kataložni opis svih djela uređen prema abecednom redu prvih riječi naslovne stranice. Treći dio čine različita kazala koja jedinstvenim kataložnim brojem povezuju svaku jedinicu s prvim i drugim dijelom kataloga.
Petricioli, Ivo

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI U ZADRU

Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2004
; Travirka, Antun; Pavičić-Domijan, Lukrecija

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI U ZADRU

Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2004
materijalni opis XVI, 268 str.: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Sakralna baština; Zadar; Stalna izložba crkvene umjetnosti (Zadar),
isbn / issn 953-98288-1-3
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
U sjevernom i zapadnom krilu samostana sv. Marije u Zadru, pod okriljem časnih sestara benediktinki, uređena je 1976. godine i za javnost otvorena muzejska zbirka Stalna izložba crkvene umjetnosti. Muzej je poznatiji pod nazivom “Zlato i srebro Zadra”, prema nadahnutom tekstu Miroslava Krleže u katalogu izložbe održane 1951. godine, kojom je i iniciran njegov osnutak. Akademik Ivo Petricioli autor je reprezentativne monografije u kojoj opisuje osnutak i povijest toga muzeja zadarske sakralne umjetnosti, smještaj Zbirke u samostanskoj zgradi, njezin sadržaj i najpoznatije umjetnine. Veći dio monografije obuhvaćaju ilustracije i reprodukcije izloženih umjetnina, a katalog Zbirke donosi ilustrirani popis kataloških jedinica unutar dvije kronološke tematske cjeline (Srednji vijek, XI.-XV. st.; Renesansa i barok, XVI.-XVIII. st.). Njima su obuhvaćeni predmeti zlatarstva i tekstila, slikarstva, kiparstva i drvorezbarstva. Suradnica u izradi monografije je povjesničarka umjetnosti Lukrecija Pavičić-Domijan.
Petricioli, Ivo
Travirka, Antun [Urednik]

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI U ZADRU : katalog zbirke

Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2004
; Pavičić-Domijan, Lukrecija
Travirka, Antun [Urednik]

STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI U ZADRU : katalog zbirke

Zadar, Stalna izložba crkvene umjetnosti, 2004
materijalni opis 130 str.: ilustr. u boji; 30 cm
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Sakralna baština; Zadar; Stalna izložba crkvene umjetnosti (Zadar),
isbn / issn 953-98288-2-1
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog zbirke
Lokacija Knjižnica MDC-a
Demori-Stančić, Zoraida

FRANJEVAČKI MUZEJ I GALERIJA GORICA LIVNO : privremeni postav sakralne zbirke

Livno, Franjevački muzej i Galerija Gorica, 2002
; Pavičić-Domijan, Lukrecija

FRANJEVAČKI MUZEJ I GALERIJA GORICA LIVNO : privremeni postav sakralne zbirke

Livno, Franjevački muzej i Galerija Gorica, 2002
materijalni opis 11 str.: ilustr. u boji; 21 cm
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Sakralna zbirka; Livno; Franjevački muzej i galerija Gorica (Livno),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Informativna brošura
Lokacija Knjižnica MDC-a
Laszlo, Želimir
Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

REGISTAR MUZEJA, ZBIRKI I RIZNICA U VLASNIŠTVU VJERSKIH ZAJEDNICA

Zagreb, Vlast. nakl., 2002

Muzejski dokumentacijski centar (Zagreb) [Ustanova]

REGISTAR MUZEJA, ZBIRKI I RIZNICA U VLASNIŠTVU VJERSKIH ZAJEDNICA

Zagreb, Vlast. nakl., 2002
materijalni opis 278 str.; 30 cm
predmetnice Muzeji i zbirke vjerskih zajednica; Hrvatska
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Registar, Rukopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Registar je rezultat prikupljanja podataka od 1996. do 2002. godine anketom MDC-a (1997/98, 2001.), podacima iz Očevidnika Ministarstva kulture RH, očevidom Ž. Laszla na terenu kao i podacima iz dostupne literature. Registar obuhvaća 136 muzeja i zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica