HR | EN

PRETRAŽIVANJE VIDEOTEKE

fraza ključna riječ
autor muzej/ustanova osoba
godina mjesto
naslov tema
 
 
ERROR IN MODULE:
Value: admin/modules/videoteka/view/Search.ascx
Params:
Exception: System.InvalidOperationException: The 'SEK_SLK_visina' property on 'tbl_Sekundarna_dokumentacija' could not be set to a 'System.String' value. You must set this property to a non-null value of type 'System.Single'. at System.Data.Entity.Core.Common.Internal.Materialization.Shaper.ErrorHandlingValueReader`1.GetValue(DbDataReader reader, Int32 ordinal) at System.Data.Entity.Core.Common.Internal.Materialization.Shaper.GetPropertyValueWithErrorHandling[TProperty](Int32 ordinal, String propertyName, String typeName) at lambda_method(Closure , Shaper ) at System.Data.Entity.Core.Common.Internal.Materialization.Shaper.HandleEntityAppendOnly[TEntity](Func`2 constructEntityDelegate, EntityKey entityKey, EntitySet entitySet) at lambda_method(Closure , Shaper ) at System.Data.Entity.Core.Common.Internal.Materialization.Coordinator`1.ReadNextElement(Shaper shaper) at System.Data.Entity.Core.Common.Internal.Materialization.Shaper`1.SimpleEnumerator.MoveNext() at System.Data.Entity.Internal.LazyEnumerator`1.MoveNext() at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection) at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source) at CMS.admin.modules.videoteka.view.Search.BindData() at CMS.admin.modules.videoteka.view.Search.OnInit(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child) at CMS.Util.CMSContainer.addCMSModule(String module_path, String parameters)

Questa son mi, mi son boumbara

Godina 2014. g.
USTANOVA / MUZEJ Etnografski muzej Istre
Izvorni format AVCHD
Inventarna oznaka VDT-342
Trajanje 15'36''
Bilješka o pravima Centar za nematerijalnu kulturu Istre - Centro per la cultura immateriale dell'Istria / Etnografski muzej Istre-Museo Etnografico dell'Istria, Pazin
ZEMLJA Pazin
Video portret Egle Cetine rezultat je terenskog dokumentiranja jedne od najaktivnijih izvođačica vodnjanskih bassa, vokalnog oblika dvoglasja tijesnih intervala Istre pripadnika talijanskog govornog područja u Vodnjanu.
Terenska se dokumentacija usmjerila ka upoznavanju nje i njenog odnosa prema toj praksi/tradiciji izvođenja spomenutog glazbenog fenomena i njegove živosti. Ambijenti u kojima smo potražili odgovore jesu njezini privatni (intimni) prostori odrastanja i osobe koje su obilježile njezin put od Vodnjana do nedavnog odlaska iz te zajednice zbog životnih okolnosti.
Jedan od bitnih ciljeva jest upozoriti na potrebu promišljanja živosti tradicije kao manifestacije kulturnog identiteta u zatvorenom okviru preciznih odrednica Zajednice Talijana u Vodnjanu.
(Mario Buletić, Etnografski muzej Istre / Museo Etnografico dell’Istria, Pazin - sadržaj filma i tehnički podaci)