HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (153)

Tema crtež
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2007.
Naslov Oris : Ideja
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2007.
Naslov Fikret Balić
Izdavač Pučko otvoreno učilište Slatina Zavičajni muzej Slatina
Godina 2006.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2006.
Izdavač Muzeji i galerije Konavala - Kuća Bukovac
Godina 2005.
Izdavač Muzej Like
Godina 2004.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2004.
Naslov Damir Sokić
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 2004.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2004.
Izdavač Gradski muzej Omiš; Novaković
Godina 2003.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2003.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 2003.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2003.
Naslov Mirko Tomaić
Izdavač Muzej Like
Godina 2002.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2001.
Naslov Heda Rušec
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara" - Muzej Mimara
Godina 2001.