HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (153)

Tema crtež
Naslov Branko Šenoa
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Naslov Carlo Carrà
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1979.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1978.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1977.
Izdavač Galerija Hušnjakovo
Godina 1977.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1976.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1975.
Naslov Radauš
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1975.
Naslov Vanja Radauš
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1975.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1974.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1974.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1973.
Naslov Albina Jakić
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1973.
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1973.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1972.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1971.
Naslov Albert Kinert
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1970.