HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (16)

Tema tiflologija
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 2013.
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 2011.
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 2011.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2006.
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2004.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2004.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2003.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 2003.
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 2001.
Izdavač Tiflološki muzej Jugoslavije
Godina 1983.
Izdavač Tiflološki muzej Jugoslavije
Izdavač Tiflološki muzej Jugoslavije
Izdavač Tiflološki muzej Jugoslavije
Izdavač Institut za likovne umjetnosti JAZU
Izdavač Tiflološki muzej
Izdavač Tiflološki muzej