HR | EN

Voditelj matične djelatnosti: muzejski savjetnik mr. sc. Ivan Šestan

U ovoj su godini u sklopu matične službe Etnografskog muzeja obavljeni sljedeći poslovi.

I.

Voditelj službe matičnosti prisustvovao je sastancima u vezi s koordinacijom matične djelatnosti i sastancima u vezi s izradom Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije

II.

III.

IV.

Pregledane su dvije privatne zbirke.

V.

S obzirom na to da je u ovoj godini Etnografski muzej dobio pravo raspolaganja svim pravima na računalni program za obradu muzejske građe PROMUS, počelo je uklanjanje njegovih nedostataka i prilagodba Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. Zaposlenik Muzeja proveo je nužne prilagodbe te pružio stručnu pomoć muzejima koji su imali problema u primjeni programa. S osječkim muzejom obavljene su konzultacije telefonom, dok je u Gradskom muzeju Senj zaposlenik Etnografskog muzeja osobno uklonio nedostatke i instalirao novu verziju programa.
U novoj verziji PROMUSA muzejska je dokumentacija je organizirana u ove programske jedinice:
1. Knjiga ulaska,
2. Knjiga izlaska,
3. Knjiga evidencije o izložbama,
4. Evidencija o pedagoškoj djelatnosti,
5. Evidencija o stručnom i znanstvenom radu,
6. Evidencija o izdavačkoj djelatnosti,
7. Inventarna knjiga audiovizualnih fondova,
8. Inventarna knjiga hemeroteke,
9. Knjiga pohrane muzejskih predmeta,
10. Inventarna knjiga Zbirke Perinić.

S obzirom na to da izrada Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije u tijeku, smatramo da će nakon njegova konačnog oblikovanja obilazak svih muzejskih ustanova s etnografskom građom iduće godine ujedno biti i prilika za raspravu o njegovu sadržaju.

Preuzeto iz: Izvješća zagrebačkih muzeja 2004, Muzejski dokumentacijski centar, 2005., str.237.