HR | EN

Koordinatorica Vijeća Sustava muzeja: Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, MDC
Koordinatorica matičnih muzeja: Vlatka Pavić, muzejska savjetnica, MDC
Tajnica: Markita Franulić, viša dokumentaristica, MDC

Rad MDC-a kao koordinatora Vijeća Sustava muzeja obuhvaćao je sljedeće aktivnosti:

Imenovanje matičara

Zakonodavstvo

Prijedlog Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja te muzeja i galerija unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za njihov rad, kao i za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije matičari su u siječnju 2005. uputili stručnim djelatnicima u Sustavu muzeja, koji su dostavili svoje primjedbe. Uslijedila su dva sastanka Vijeća Sustava na kojima se raspravljalo o prispjelim primjedbama. Dio primjedaba je usvojen i uključen u prijedlog Pravilnika. Sastanke je organizirao MDC, kao i redakturu prijedloga Pravilnika na temelju prispjelih i prihvaćenih primjedbi i prijedloga.

Koordinacija projekata osnivanja novih muzeja

Interaktivne radionice Mreža muzeja u Hrvatskoj i Informatizacija muzeja u Hrvatskoj

Mreža muzeja na webu
(http://www.mdc.hr)

Koncepcija i izrada web stranica Sustava muzeja RH u sklopu web sitea MDC-a: izrađen je grafički prikaz mreže muzeja povezan s bazom podataka Registar muzeja, galerija i zbirki u RH te postavljene rubrike Vijesti, Godišnja izvješća i Kontakt, koje su namijenjene komuniciranju svih članova muzejske mreže te povećanju transparentnosti i dostupnosti informacija o Vijeću sustava i Vijeću matičnosti.

Informatizacija hrvatskih muzeja

Izvješća o radu

Izvješća o radu Vijeća Sustava muzeja i Vijeća matičnosti za 2004. g. objavljena su u Izvješćima zagrebačih muzeja 2004. i na web siteu MDC-a, da bi se afirmirala matičnost i da djelovanje na tom polju bude što dostupnije.

Koordinacija rada Vijeća Sustava muzeja i Vijeća matičnosti

Sastanku Vijeća Sustava muzeja, s temom prijedloga programa rada za 2006. (6. rujna 2005.) prisustvovali su matičari i ravnatelji matičnih muzeja prve razine. Tema sastanka bila je koordinacija djelovanja matičnosti i prijedlog programa rada za 2006. godinu.

Prioriteti u programu za 2006. bit će:
a) koordinacija rada unutar svoje mreže (na stručnim i znanstvenim projektima, izložbama i dr.),
b) opremanje restauratorsko-konzervatorskih radionica,
c) pružanje stručne pomoći i eventualno provođenje stručnog nadzora (ali samo na zahtjev Hrvatskoga muzejskog vijeća).