HR | EN

Voditeljica matične djelatnosti: Božica Škulj, muzejska savjetnica

 U 2005. Tehnički je muzej nastavio obavljati poslove matičnosti u skladu sa Statutom Tehničkog muzeja i Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske. Poslove matičara u Tehničkome muzeju obavljala je ravnateljica Muzeja.