HR | EN

PRETRAŽIVANJE PUBLIKACIJA MUZEJSKOGA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

fraza ključna riječ
autor tema vremenska
naslov ime osobe / obitelj zemljopisna
godina naziv tijela vrste
 
 

Tekstovi u časopisu Informatica Museologica objavljuju se na hrvatskome i engleskom jeziku.
Tekstovi u rubrikama Tema broja i Muzejska teorija i praksa mogu sadržavati od 9.000 do maksimalno 18.000 znakova, a tekstovi u rubrici Pogledi, događanja, iskustva od 3.600 do 5.400 znakova. Dužina priloga u Temi broja može se dogovarati direktno s Uredništvom.

Rukopisi sa svim prilozima dostavljaju se u digitalnom obliku glavnoj urednici Ladi Dražin-Trbuljak ldrazin@mdc.hr


I. Tehničke upute

Rukopis treba pripremiti bez oblikovanja u MS Wordu, u slogu Times New Roman veličine slova 12, s proredom 1,5.
U rukopisu treba izbjegavati dodavanje brojeva stranica, upotrebu različitih stilova i veličina slova, formatiranje poglavlja i slično.

Rukopis treba sadržavati sljedeće elemente navedenim redom:

– podatke o autoru/autorima (ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove, e-adresu)
– naslov
– tekst rukopisa (naslovi i podnaslovi poglavlja ne označuju se brojevima)
– bilješke na kraju teksta (engl. endnotes). Bilješke se označuju arapskim brojevima u neprekinutom nizu od 1 nadalje. Veličina slova u bilješkama treba   biti 10, a prored jednostruk
– literaturu i izvore (abecednim redom)
– sažetak na engleskom jeziku ili na izvornom jeziku koji će se prevesti na engleski (od 900 do 1800 znakova s razmacima).
– fotografije, grafikoni i ostali slikovni prilozi obvezno moraju imati popratne legende. Potrebno ih je dostaviti odvojeno od teksta. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji u digitalnom formatu jpeg. ili gif.


II. Prava i obveze

Uredništvo časopisa Informatica Museologica zadržava pravo izbora rukopisa za objavu u skladu s temom broja. Objaviti se mogu samo rukopisi koji prethodno nisu bili objavljeni u drugoj tiskanoj ili elektroničkoj publikaciji.

Muzejski dokumentacijski centar osigurava lekturu i korekturu članaka te prijevod/lekturu sažetaka na engleski jezik.

Članci objavljeni u časopisu Informatica Museologica ne honoriraju se.
Troškove prikupljanja slikovnih priloga i naknade za prava na objavljivanje u ustanovama u zemlji i inozemstvu autori podmiruju sami.

Časopis Informatica Museologica omogućuje slobodan pristup objavljenim radovima na Hrčku,  portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, te na stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra. Sadržajem objavljenih radova može se koristiti u nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje autora, prema licenciji CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International licence).

Slanjem rukopisa Uredništvu autor potvrđuje da je upoznat s navedenim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja te da ih prihvaća.


III. Upute za navođenje literature i bilješki (.pdf)