HR | EN
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6

Nove knjige – izložbene partiture Maria Beusana

Prošlog smo tjedna dobili jednu dragocjenu knjigu o oblikovanju muzejskih izložbi i postava – monografiju “Mario Beusan: Arhitektura izložbe”, pregled opusa arhitekta i umjetnika koji je karijeru posvetio uređenju interijera i oblikovanju izložbenih postava – “svijetu sklada, reda i mjere”, kako je rečeno na promociji održanoj u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Autorica knjige Snješka Knežević tvrdi da već brojka od 248 realiziranih izložbi i 36 muzejskih postava nastalih od 1973. godine do danas govori sama za sebe – jer je “unatrag četrdeset godina oblikovanje izložaba i muzejsko-galerijskog postava težište Beusanova rada”. "Beusan se bavi umjetnošću, živi za umjetnost i jest umjetnik, umjetnost je okosnica njegova života, rada i postojanja", istaknula je autorica na predstavljanju monografije.

Beusanova konstanta i ishodište u radu na kreiranju izložbenih i muzejskih postava, odnosno ono što ga karakterizira jest “eros artefakta”, radost, poštovanje i rad s artefaktom što se može vidjeti na nizu primjera kojima je pokrio prostor cijele Hrvatske (i nešto van granica zemlje), svih razdoblja i vrsti zbirki - od postava Arheološkog muzeja u Zagrebu ili onog u Naroni, preko dvoraca Trakošćan i Odescalchi, postava sakralnih zbirki poput Dijecezanskog muzeja i Riznice katedrale u Požegi, Muzeja sakralne umjetnosti Kotorske katedrale ili malog, ali važnog Židovskog muzeja u Židovskoj općini u Zagrebu, do izložbi od onih minucioznih posvećenih njegovoj drugoj ljubavi suvremenom nakitu do velikih panoramskih poput “Dalmatinska zagora, nepoznata zemlja”, “Dominikanci u Hrvatskoj“ ili „Antički Grci na tlu Hrvatske“.

U monografiji, koju je objavilo Hrvatsko udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti ULUPUH, i koja je u cijelosti prevedena na engleski, uz bogato ilustriran pregled odabranih radova, izložbi i postava do 2017. godine, objavljen je i kataloški popis svih radova, prostornih koncepcija, oblikovanja i likovnih postava, popis predavanja i autorskih objava, a zanimljivo je da je objavljen i pregled njegovih zvukovno-glazbenih kulisa, jer, kako smo čuli na promociji Beusan ima izuzetno blizak odnos sa svim vrstama umjetnosti.

Premda je autorica knjige Snješka Knežević, rekla da knjiga daje samo natuknice budući da je u njoj sabrano 50 godina plodonosnog i kreativnog rada akademkinja Željka Čorak, koja je za monografiju napisala tekst "Mario Beusan među stvarima i snom“, mišljenja je da je riječ o sjajno napravljenoj knjizi, strogo strukturiranom djelu koje precizno pokazuje Beusanove raspone, mogućnosti i izbore, njegov "paralelni svijet, svijet kakvog je sve manje, svijet sklada, reda i mjere".

Dizajnerica i grafička urednica knjige Sanja Bachrach-Krištofić, ujedno i Beusanova dugogodišnja suradnica na mnogim projektima, naglasila je da su zbog lakše prohodnosti kroz obiman materijal građu strukturirali po temama i popratili fotografijama po cjelinama i postavima, tako da se i najmanja izložba dokumentira zbog čega je ova monografija, prema njenome sudu, i važan dokument naše kulturne scene i ljudi koji su je stvarali.

Sam autor Mario Beusan, najavio je da je ova knjiga tek dio trilogije koju je zamislio, a kojom će biti obuhvaćene sve tri njegove djelatnosti - oblikovanje muzejskih postava i izložbi, emajl i interijeri jer, kako je u svome eseju na koncu knjige zapisala Željka Čorak bez obzira čime se “igrao” egipatskim perlama ili dvorcima Beusan bi na kraju uvijek “otkrio cjelinu između svih medija i s njima vezanih osjetila, cjelinu koja je san o pređi među stvarima, koja se doživljava okom, korakom, uhom, a zbraja se u duhu”. (M. Kocijan)

Izdavač: ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Urednik: Mario Beusan
Tekstovi: Snješka Knežević, Željka Čorak, Mario Beusan
Grafički dizajn: Sanja Bachrach Krištofić
226 strana, tvrdi uvez
ISBN: 978-953-327-147-7

 

Foto: Sanja Bachrach Krištofić


 

Foto: Primjer studijske zbirke (Centar Yale) – skenirani dijapozitiv iz Zbirke dijapozitiva I. Maroevića na Filozofskom fakultetu (preuzeto iz Muzeologija 55 (2018.))

Maroevićeva digitalizirana ostavština – putokaz sveučilišnim zbirkama

U siječnju ove godine navršilo se 12 godina otkako nas je napustio prof. dr. sc. Ivo Maroević (1937.-2007.). Tim je povodom u ponedjeljak 21. siječnja na Filozofskom fakultetu na Katedri za muzeologiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti održana prezentacija projekta "Digitalizacija Zbirke dijapozitiva Ive Maroevića".

U svojoj dugoj karijeri sveučilišnog profesora od 1983. pa sve do smrti 2007. godine, prof. Maroević je stvorio pozamašnu zbirku dijapozitiva koje je koristio kao nastavno pomagalo na svojim predavanjima. Ono što je iznimno, čak i iz današnje perspective, jest to da je prof. Maroević otpočetka prepoznao baštinski značaj svoje zbirke pa je tako svakom dijapozitivu dodijelio inventarnu oznaku i zabilježio bitne podatke, što na okvirima dijapozitiva, što na zasebnim popisima. Zbirku je podijelio u podzbirke prema temama kojima se bavio, a to su Muzeologija, Zaštita spomenika i Urbanizam. Ostavio je i radnu klasifikaciju ključnih koncepata vezanih uz te teme.

Katedra za muzeologiju, koju je prof. Maroević osnovao 1984. godine, provela je digitalizaciju i započela stručnu obradu Zbirke dijapozitiva. Zbirka bi kroz mjesec dana, prema najavi prof. dr. sc. Gorana Zlodija, trebala biti objavljena na web stranici projekta. Prvi projekt digitalizacije i obrade građe pokrenuo je sam prof. Maroević još 2001.-2002. godine. Desetljeće kasnije (2012. - 2013. godine), u drugom projektu digitalizacije Zbirke građa je zaštićena i adekvatno pohranjena u beskiselinske arhivske kutije. Projekt je nastavljen 2017. godine kada se intenzivnije krenulo u sadržajnu obradu dijapozitiva, u čemu je značajnu ulogu odigralo uključivanje studenata muzeologije.

Zbirka broji sveukupno 9161 dijapozitiv te je sada u cijelosti digitalizirana. Dosad je katalogizirano 3583 dijapozitiva što čini gotovo 40 % Zbirke. Vrlo strukturirane bilješke prof. Maroevića kao što su podaci o mjestu, vremenu i svrsi snimanja pomogle su pri obradi i katalogizaciji građe. Dijapozitivi su nastajali u grupama, veoma često vezano uz inozemne strukovne konferencije kojima je profesor sudjelovao, a mogli su se prepoznavati i po nekim formalnim karakteristikama (npr. karakteristični filteri). Na početcima pripremanja nastave prof.Maroević je koristio jako puno presnimljenog materijala, što se pomoću literature moglo identificirati. Prof. Žarka Vujić se osvrnula i na „autorski rukopis“, odnosno on što se dade zaključiti o prof. Maroeviću pregledavajući njegove dijapozitive pa tako ističe njegov smisao za kadriranje, bilježenje šaljivih trenutaka i posebnu naklonost prema muzejima na otvorenom.

Ovaj projekt digitalizacije značajan je i po tome što se u realizaciji uvelike koristio model sustava potpomognutog radom mnoštva (tzv. crowdsourcing systems). Dr.sc. Tomislav Ivanjko, docent na Katedri za organizaciju znanja Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti objasnio je model te se osvrnuo na primjere iz svjetske prakse kao što su Smithsonian Digital Volunteers i dr., u kojima se najčešće poziva nestručna javnost da svojim radom doprinese realizaciji većeg projekta. U obrazovnom okruženju kao što je to bio slučaj s digitalizacijom Zbirke prof. Maroevića bilo je logično angažirati studente za obavljanje poslova skeniranja i katalogizacije. Korist takvog modela suradnje je višestruka: iz pozicije studenata bi to bilo stjecanje praktičnog iskustva rada sa zbirkom pod nadzorom profesora, dok bi s druge strane takav model ponudio profesoru potencijalno novu metodu nastave.

U sklopu projekta započeta je i suradnja Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Getty Research Institute pa se tako započelo s prijevodom pojmova iz Art and Architecture Thesaurus na hrvatski jezik. Proizvod te suradnje trebao bi biti višejezični katalog Zbirke.

Zbirka dijapozitiva prof. dr. sc. Maroevića trebala bi dobiti na vidljivosti i dostupnosti prijavom u Svjetsku bazu (direktorij) sveučilišnih muzeja i zbirki kojeg vodi UMAC - Međunarodni komitet za sveučilišne muzeje i zbirke pri ICOM-u. Naime, prije nepuna dva mjeseca u Muzejskom dokumentacijskom centru predavanje je održala predsjednica UMAC-a dr. sc. Marta Lourenço, prilikom kojeg je istaknula problem nedovoljnog čuvanja i dokumentiranja sveučilišnih zbirki na svjetskoj razini, odnosno nepostojanja svijesti da bi se kulturna i prirodna baština unutar sveučilišta trebala ciljano čuvati i proučavati te predstavljati javnosti. Kao što je prof. dr. sc. Vujić napomenula na početku predavanja, Filozofski fakultet u Zagrebu je prepun takvih sveučilišnih zbirki koje se smatraju opterećenjem, a mogle bi se gledati kao kapital. U takvim okolnostima primjer digitalizacije i obrade Zbirke dijapozitiva prof.dr. sc. Ive Maroevića primjer je za kojim bi se akademska zajednica trebala povesti. (Ivona Marić)

Biografija prof. dr. sc. Ive Maroevića iz Personalnog arhiva zaslužnih muzealaca MDC-a.

Bibliografija prof. dr. sc. Ive Maroevića iz kataloga knižnice MDC-a.

 

 

Pomorski i povijesni muzej Rijeka – direktno uključivanje zajednice u rad muzeja

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka prošli utorak održana je osnivačka skupština Građanskog muzejskog vijeća, čime je riječki muzej postao prvi u Hrvatskoj koji je započeo s procesima direktnog uključivanja zajednice u rad muzeja i njegove demokratizacije, a svoj glas u radu te institucije od sada će imati umirovljenici, nadareni učenici i osobe s invaliditetom.

Vijeće je osnovano u sklopu provođenja projekta Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji je usmjeren na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Cilj je stvoriti platformu koja će organizacijama civilnog društva i širem građanstvu omogućiti da se uključi i sukladno svojim potrebama usmjerava djelatnost muzeja, a projekt se provodi u suradnji s petero partnera: Udrugom Žmergo, Kreativnim kolektivom Kombinat, Centrom za poticanje darovitosti, Udrugom slijepih Primorsko-goranske županije te Maticom umirovljenika Grada Rijeke.

Sastavljeno od 15 članova (članova partnerskih udruga, zaposlenika Muzeja i zaposlenika Primorsko-goranske županije kao osnivača Muzeja), Građansko muzejsko vijeće bit će zaduženo za osluškivanje i posredovanje potreba lokalne zajednice prema muzejskim djelatnicima te za kreiranje minimalno jednog muzejskog programa godišnje. Također, Vijeće će se brinuti i za prvu Civilnu zbirku muzejskih predmeta čiji će kustos biti zajednica, a građani će predlagati i odabirati predmete iz svakodnevice za koje smatraju da posjeduju vrijednost i identitetski potencijal da postanu baština u budućnosti.

Projektom će se provoditi aktivnosti senzibiliziranja građanstva o potrebi i načinu njihova uključivanja u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici te o dugoročnim učincima spomenutog pristupa koji se očituju čitavom nizu pozitivnih društvenih promjena - od većeg pristupa građana sadržajima u kulturi do paradigmatskog pomaka od građanina korisnika u građanina (su)kreatora kulture.

Više o konceptima demokratizacije kulture, decentralizaciji i sudioničkom upravljanju u kulturi možete saznati u broju 78 Vijesti iz svijeta muzeja, u kojem smo predstavili besplatni online priručnik pod nazivom Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, kojim je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima koji se razvijaju u različitim dijelovima Hrvatske. (I.G.)


 

MSU - Josef i Anni Albers – Putovanje na koje su svi pozvani

Ove se godine diljem svijeta od Sao Paula preko Londona do New Delhija obilježava stota godišnjica osnutka Bauhausa, najpoznatije umjetničke škole koja je prvoga travnja 1919. otvorena u srcu Weimarske Republike da bi ubrzo, kao i Republika, pala kao žrtva nacističkog režima. Njemačka je tim povodom priredila čak šest stotina programa među kojima su i otvorenja novih muzeja posvećenih Bauhausu u Weimaru i Dessau, a zagrebački Muzej suvremene umjetnosti otvorio je početkom siječnja izložbu Jozef i Anni Albers: Putovanje kroz slijepo iskustvo, kojom je predstavljen opus umjetničkog para, pionira modernizma 20. stoljeća.

Na izložbi koja omogućuje višeosjetilni doživljaj umjetničkog djela i videćim i slijepim osobama izložena su 63 vrijedna djela koji pričaju priču o predanom radu i stvaralaštvu Jozefa i Anni Albers, od studija nastalih 20-ih godina 20. stoljeća pa sve do ulja i grafika nastalih tijekom 1960-ih i 70-ih posuđenih iz Fundacije Josefa i Anni Albers (Connecticut, SAD). Posebno se izdvajaju ciklus Josefa Albersa pod nazivom Posveta kvadratu koji obilježava naglasak na boji, a ne obliku, radovi koji odišu utjecajem Latinske Amerike, koju su umjetnici rado posjećivali, dizajn omota ploča eksperimentalne jazz glazbe (koja je još i danas vrlo progresivna), prikazi nastajanja fontova, tkanja Anni Albers kojima je nadišla očita ograničenja medija kroz koji se izražavala i udisala neotkrivenu ljepotu nitima i čvorovima tkanja. Kroz svoj pedagoški rad ukazali su na neobičnost i dubinu naoko očitih stvari - arbitrarnost doživljaja boje, kroz kolaže razno bojanih papira i razumijevanje prirode i interakcije materijala, kroz svoje poznate Matière vježbe.

Ova izložba dobar je primjer prakse inkluzivnosti u oba smjera. Videćim osobama pruža se iskustvo sljepoće prolaskom kroz mračnu komoru odnosno hodnik u kojem rukama i dodirom istražuju različite teksture i reakcije različitih materijala, a slijepim i slabovidnim osobama omogućeno je praćenje izložbenih legendi pomoću brajice, audio vodiča i dizajnerskog odabira (na oko običnog, ali neophodnog) serifnog crnog fonta na bijeloj pozadini. Sve radove prate taktilne reprodukcije koje omogućuju svim posjetiteljima dodatnu dimenziju istraživanja djela dodirom. Detalji reprodukcija razrađeni su vrlo pomno da što više odgovaraju originalu koji predstavljaju pa se tako pazilo na teksturu površine (gustoća nanosa boje, smjer tkanja slikarskog platna), a gradacija boja kroz oblike kvadrata pretočena je u dubinu i/ili isturenost oblika. Do sada su izložbe dostupne taktilnom istraživanju bile uglavnom vezane uz figurativno slikarstvo i skulpturu pa je ovo vrijedan primjer kako se i apstraktnu umjetnost lako može učiniti dostupnom i slijepim i slabovidnim osobama. Osim reprodukcija, za taktilno istraživanje dostupno je čak i 5 originalnih radova Josefa Albersa koji nose naziv Nedovršena posveta kvadratu.

Izložba je rezultat međunarodne suradnje velikog broja dionika unutar projekta VIBE – Voyage Inside a Blind Experience. Projektom se nastoji stvoriti „funkcionalni model privremene izložbe“ koji omogućava prilagodbu na različite prostore i može odgovoriti različitim potrebama čineći tako sadržaj koji je interesantan i videćim osobama, ali i osobama s oštećenjem vida.

Josef i Anni Albers upoznali su se i zaljubili dok je on bio profesor, a ona studentica na školi Bauhaus. Kasnije, oboje su se kao predavači zalagali za konkretnu apstraktnost kojom bi umjetnost približili što većem broju ljudi i ublažili epitet elitnosti, napuštajući figurativne reprezentacije kako bi se posvetili istraživanju apstraktne umjetnosti i njenih mogućnosti. Najbolje ih opisuje Nicholas Fox Weber, ravnatelj Fundacije Josef i Anni Albers: ...“htjeli su da njihova umjetnost donosi radost i nova iskustva u živote što više ljudskih bića“.

Upravom svojim zalaganjem i shvaćanjem novog pristupa umjetnosti Josef i Anni Albers predstavljaju važnu kariku u razvoju apstraktne umjetnosti, ali i obrazovanja, za ono vrijeme, novog umjetničkog promišljanja.

Izložba ostaje otvorena do 21. travnja 2019., a ulaz je besplatan za sve posjetitelje. (Melita Nikolić)

 

Foto: Muzej suvremene umjetnosti


 

Foto: © SHF / Architect: Franco Stella with FS HUF PG

Novo u 2019. – muzeji, galerije i centri umjetnosti i kulture (drugi dio)

U prošlom smo broju Newslettera istakli trinaest novih zbirki, postava, muzeja, galerija i kulturnih ustanova koje će se otvoriti tijekom 2019. godine. U velikom broju najavljenih noviteta odabrali smo još petnaest koji svjedoče da će, po svemu sudeći, ovo biti plodna godina za muzeje diljem svijeta.

Albertina Künstlerhaus, Beč, Austrija

Bečki muzej Albertina dobio je na dar kolekciju obitelji Essl koja sadrži više od 1300 umjetničkih djela. Kolekcija će biti izložena u prostoru Künstlerhaus u centru Beča, koji će se obnoviti i biti drugi Albertinin izložbeni prostor. Otvorenje je predviđeno za jesen 2019. godine. Dio spomenute kolekcije ranije je prodan obitelji Haselsteiner, koja ju je u svrhu izlaganja odlučila posuditi Muzeju, a također i financijski podržati projekt obnove. Projekt je financirala i država izdvojivši od 2017. oko 850 tisuća eura godišnje za zaštitu i istraživanje kolekcije, a dodatni će se iznosi osigurati za vođenje ustanove.

Humboldt Forum, Berlin, Njemačka

Humboldt Forum trebao bi se otvoriti u rujnu ove godine i to u rekonstruiranoj Berlinskoj palači koja je uništena početkom 1950-ih. Unutar kompleksa djelovat će Berlinski etnološki muzej i Muzej azijske umjetnosti, a kompleks će sadržavati i prostore za privremene izložbe i istraživački laboratorij Sveučilišta Humboldt. Vijest o selidbi izložaka u navedeni kompleks prošle je godine digla dosta prašine jer se otvorilo pitanje provenijencije predmeta i njihove restitucije.

Street Art Museum Amsterdam (SAMA), Amsterdam, Nizozemska

Amsterdamski Muzej ulične umjetnosti krajem 2019. godine trebao bi otvoriti novi prostor u zgradi nekadašnjeg skladišta za zavarivanje Lasloods, koja se trenutno obnavlja i uređuje u te svrhe. Površina zgrade iznosi 7000 četvornih metara, čime će ovo biti najveći Muzej ulične umjetnosti na svijetu. Muzej trenutno nudi vodstva po amsterdamskim ulicama kako bi se razgledala djela ulične umjetnosti.

Plateforme 10, Lausanne, Švicarska

Plateforme 10 zamišljena je kao umjetnička četvrt uz željezničku stanicu u Lausanneu u Švicarskoj. Četvrt bi trebala obuhvatiti tri muzeja: Musée cantonal des Beaux-arts (mcb), Musée de l'Eyssée i Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac). Prvi od navedenih muzeja trebao bi se otvoriti ujesen ove godine, a preostala dva do kraja 2021. godine. U četvrti će se nalaziti i knjižnica, odnosno dokumentacijski centar, auditorij, knjižara i neki drugi sadržaji za razonodu.

Pallais Galleria, Pariz, Francuska

Muzej mode Pallais Galleria trenutno je zatvoren zbog restauracije i renovacije. Podrumski dio Muzeja uredit će se u izložbeni prostor te time udvostručiti površina na kojoj se izlošci mogu prezentirati. Obnovu financira modna kuća Chanel. Otvorenje će biti krajem 2019. godine.

Medicine Galleries, London, Engleska

Londonski Science Museum ove će godine na svojem prvom katu otvoriti Medicine Galleries u kojima će na 3000 četvornih metara izložiti više od 2500 medicinskih artefakata i prikazati povijest medicine. Muzej je u svojem sklopu i ranije imao Medicine Galleries, ali na manjoj površini.

Fotografiska, London, Engleska

Fotografiska je švedski privatni centar za fotografiju osnovan 2010. godine u Stockholmu. Organizirao je više od 150 izložaba fotografije na kojima su bili predstavljeni svjetski poznati fotografi i fotografkinje poput Helmuta Newtona i Annie Lebovitz, ali i oni u usponu. Ove godine će Fotografiska otvoriti podružnicu u Londonu koja će se smjestiti u zgradi White Chapel.

Fotografiska, New York, SAD

Fotografiska bi u proljeće ove godine trebala otvoriti podružnicu i u New Yorku. Smjestit će se u povijesnoj zgradi u Park Avenue, gdje će fotografije biti izložene u tri izložbena prostora.

Museum of the American Arts & Crafts Movement, St. Petersburg, Florida, SAD

Ovoga ljeta bi se na Floridi trebao otvoriti muzej posvećen američkoj struji „Arts &Crafts“ pokreta, koji je započeo u Velikoj Britaniji u drugoj polovici 19. stoljeća i otud se proširio većinom po Europi i Sjevernoj Americi. Izgradnju peterokatne zgrade u kojoj će Muzej biti smješten i sam nastanak Muzeja financirala je fundacija Two Red Roses, koja se bavi akvizicijom, zaštitom, restauriranjem i izlaganjem djela nastalih u kontekstu pokreta.

The Academy Museum of Motion Pictures, Los Angeles, California, SAD

Krajem godine u Los Angelesu bi se trebao otvoriti muzej posvećen filmu. Muzej bi trebao imati stalni postav, koji se bavi poviješću filma, a uz to i povremene izložbe. U sklopu Muzeja zamišljeno je i kino te prostorije za edukaciju i različita događanja, čime će Muzej postati svojevrsni filmski centar. Kolekciju Muzeja čini 12 milijuna fotografija, 190 000 filmova i video zapisa, 80 000 scenarija, 61 000 postera, 20 000 crteža i još mnogi drugi predmeti.

GES-2, Moskva, Rusija

Muzej suvremene umjetnosti GES-2 otvorit će se za javnost krajem ove godine u obnovljenoj i adaptiranoj zgradi nekadašnje elektrane koja je izgrađena početkom 20. stoljeća. Projekt je pokrenula platforma V-A-C koja promiče umjetnost i kulturu, edukaciju, međunarodnu suradnju i suradnju između umjetnika, publike i institucija. GES-2 je zamišljen kao kompleks u sklopu kojega će, uz izložbene prostore, postojati primjerice i centar za edukaciju, predavaonice, knjižnica, umjetnički studio, vrt sa skulpturama i još neki drugi sadržaji.

Arter, Istanbul, Turska

Istanbulski muzej suvremene umjetnosti Arter otvoren je 2010. godine. U rujnu ove godine Arter bi se trebao otvoriti na novoj lokaciji, odnosno u novoizgrađenoj zgradi. Raniji će se prostor, koji se trenutno obnavlja, također otvoriti u to vrijeme. U njemu će se nastaviti izložbene aktivnosti pod okriljem fundacije Vehbi Koç, koja je zaslužna za osnivanje Muzeja.

Museu da Imagem e Som, Rio de Janeiro, Brazil

Brazilski Muzej zvuka i slike osnovan je 1965. godine te je osim muzeja imao funkciju i dokumentacijskog i istraživačkog centra. 2010. godine započela je izgradnja nove zgrade Muzeja za koju je bilo predviđeno da se dovrši 2012., ali je došlo do višestrukih zastoja kojima se dovršetak izgradnje odužio. Nagađa se moguće otvorenje Muzeja u novoj zgradi ove ili možda tek iduće godine.

Javett Art Centre, Pretoria, Južnoafrička Republika

Sredinom ove godine trebao bi se otvoriti umjetnički centar u sklopu Sveučilišta u Pretoriji, koji je dobio ime po kolekcionaru Michaelu Javettu, začetniku projekta čija će kolekcija biti smještena u centru. U centru će biti izložena i zbirka Mapungubwe koja datira iz 13. stoljeća te je poznata po zlatnim artefaktima, a otkrivena je 1930-ih tijekom arheoloških iskopavanja. Uz prethodno navedeno, ovdje će biti smješteni i drugi afrički izlošci te će se održavati i povremene izložbe u devet izložbenih prostora.

M+ Museum, Hong Kong, Kina

U rujnu 2016. godine u Hong Kongu je otvoren M+ Pavillion, koji do dovršenja zgrade M+ muzeja služi kao izložbeni prostor. M+ Museum bi se trebao otvoriti u prosincu 2019. Posjetitelji će se u njemu moći upoznati s umjetnošću, dizajnom, arhitekturom i filmom 20. i 21. stoljeća, a trebao bi biti jedan od najvećih muzeja moderne i suvremene vizualne umjetnosti u svijetu.

(Zrinka Marković)


 

Jubilarna 50. Informatica Museologica – poziv za slanje priloga

Informatica Museologica 50. (2019.) Tema: Bijela ili nepokrivena područja

Muzejski dokumentacijski centar iz Zagreba objavio je poziv autoricama i autorima za prijavu priloga za idući broj časopisa Informatica Museologica 50/2019.

Premda je 1990. upravo u časopisu Informatica Museologica objavljen prilog dr. Ive Maroevića Mreža muzeja u Hrvatskoj (čije su osnovne postavke nekoliko godina ranije definirali dr.sc. Ivo Maroević i dr.sc. Tomislav Šola) u kojemu je istaknuta svrha mreže muzeja kao društvene potrebe i navedeni organizacijski aspekti koji su pretpostavili takvu teritorijalnu rasprostranjenost muzeja kojom bi se izbjegla tzv. bijela ili nepokrivena područja, očito je da ni poslije gotovo trideset godina, to još uvijek nije sasvim ostvareno.

U Hrvatskoj postoji izražen problem razlike u standardu i razvijenosti pojedinih regija. Osim što bi se muzejima u gospodarski slabije razvijenijim županijama trebala pružiti veća pomoć, istodobno bi trebalo stimulirati i podupirati osnivanja i otvaranja novih muzeja i muzejskih zbirki u regijama gdje postoji manjak kulturnih ustanova kako bi se postigla ne samo ujednačena prisutnost, već tim više jer smo danas još svjesniji da muzeji mogu postati generatori razvoja nekoga kraja i zajednice koja tu živi.

U temi ovoga pedesetog obljetničkog broja časopisa Informatica Museologica pozabavili bismo se istraživanjem i analizama stanja u muzejima danas, funkcioniranju mreže muzeja, temama novih muzejskih profesija poput kustosa digitalnih izložaba, ali i nekih ''starih'' profesija poput muzejskih pedagoga.

Pored teme broja u uobičajenim rubrikama Riječ je o...; Iz muzejske teorije i prakse; Iz dokumentacijskih fondova MDC; Pogledi, iskustva, događaji; Info; Reagiranja nastavit ćemo informirati naše muzealce o zanimljivim i aktualnim događanjima iz svijeta hrvatskih i svjetskih muzeja.

Časopis je namijenjen stručnoj muzejskoj zajednici, postdiplomantima, studentima, učenicima, istraživačima i znanstvenicima, novinarima, kolekcionarima, ljubiteljima i proučavateljima umjetnosti, povijesti, arheologije, etnologije, tehničkih znanosti, numizmatike i drugih muzeologiji srodnih znanosti te svim drugim zainteresiranim korisnicima.

Izlazi u nakladi od 500 primjeraka, na hrvatskom jeziku, sa sažecima tekstova na engleskome.

Časopis je dostupan i na portalu stručnih i znanstvenih priloga u Republici Hrvatskoj ''Hrčak'' gdje se godišnji broj pojedinačnog broja posjeta kreće i do desetak tisuća, s tim da ga je od 2015. godine kada je prvi put objavljen na portalu čitalo i pregledavalo skoro pola milijuna čitatelja. Novi broj časopisa IM 50 (2019) trebao bi izaći u prosincu 2019. godine.

Rok za slanje priloga je 31. svibnja 2019. / na e-mail adresu urednice Lade Dražin-Trbuljak: ldrazin@mdc.hr

Upute suradnicima

Više o časopisu Informatica Museologica

Čitajte Informaticu Museologicu na Hrčku!


 

Impressum

Vijesti iz svijeta muzeja - elektronički dvotjednik, ISSN 2459-8690

Glavni urednik: Ivan Guberina Uredništvo: Maja Kocijan, Iva Validžija, Ivan Guberina Grafički urednik: Denis Bučar

Izdavač: Muzejski dokumentacijski centar | Ilica 44 | 10000 Zagreb | 01 4847 897 | info@mdc.hr | www.mdc.hr