HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (70)

Sve prinove 05 (2) 1998
Valušek, Berislav

Ljubo de Karina

Rijeka, Moderna galerija, 1997

Prinova br.: 05 (2) 1998
Berislav Valušek, istaknuti povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i muzealac, autor je monografija o životu i umjetničkom stvaralaštvu rječanina Ljube de Karine (r. 1948.). Karina je predstavljen od prvih dana školovanja, sudjelovanja u majstorskim radionicama V. Radauša i A. Augustinčića, stvaranja pojedinih ciklusa do suvremenih dana stvaralaštva u rodnom Brseču. Umjetnikov profil i njegov prepoznatljiv kiparski izričaj upotpunjen je velikim brojem reprodukcija skupltura u njihovom prirodnom ambijentu.
Barac, Borna; Barun, Niko

Mala povijest novca

Zagreb, Marketing Privredne banke, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Na duhovit način ispričana je povijest novca kroz medij stripa. Na svojim neobičnim putovanjima kroz povijest, crtani junak predstavlja sredstva plaćanja - od glinenih pločica, egipatskih ringova, elektrona do atenske dekadrahme prvog pravog novca, pa nadalje, rimskiog asa, rimskog denara, karolinškog novca, bizantskog novca, hrvatskih frizatika, slavonskih banovaca, indijskog novca, arapskog novca, španjolskih zlatnika, talira Nikole III. Zrinskog, ferdinandovog talira, talira Gabrriela Bethlena, dalmatinske gazzette, dubrovačkih talira, američkog dolara, dolarskih novčanica, jelačićevog križara, dionica Prve hrvatske štedionice, partizanskih zajmova...
Špoljar, Marijan

Mara Puškarić-Petras

Wien, Infeld Fundation, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Monografija o životu i likovnom stvaralaštvu samouke slikarice Mare Puškarić-Petras (1903. - 1998.). Slikaričino stvaralaštvo otkrio je Ivan Generalić potaknuvši ju na daljnje likovno izražavanje koje je rezultiralo sa 250 slika na lesonitu slikanih zidnom bojom. Monografija sadrži 45 reprodukcija u bojama iz zbirke Galerije Stari grad u Đurđevcu i tekst likovnog kritičara Marijana Špoljara koji je preveden i na njemački jezik.
Karač, Zlatko; Horvat, Vlado

Memorijalni i znanstveni centar nobelovca Lavoslava Ružičke u Vukovaru

Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
HAZU se 1996. g. uključila u program obnove vukovarske baštine te pokrenula i programski razradila poseban projekt za znanost i kulturu pod nazivom "Memorijal nobelovca Lavoslava Ružičke u Vukovaru". U rodnoj kući L. Ružičke, prvog hrvatskog nobelovca i kemičara svjetskog ugleda, prije ratnih razaranja bilo je smješten Spomen-muzej nobelovca Ružičke. Zgrada se želi obnoviti, a bivši memorijal obogatiti raznolikim multikulturalnim sadržajima (polivalentna dvorana za predavanja, prikaz istraživačkih projekata Vučedola; znanstveno praćenje agrokompleksa i slično). Knjiga V. Horvata i Z. Karača sadrži tematska poglavlja o povijesti Vukovara i života L. Ružičke, arhitektonskom sklopu i spomeničkim odrednicama Ružičkine rodne kuće, posljedicama ratnih razaranja i stanju objekta u jedanaestom mjesecu 1998. Iznesene su pretpostavke za obnovu među kojima su i muzeološke odrednice obnove spomen-muzeja.
Nikitović, Spomenka

Mladen Stilinović

Zagreb, SCCA; Zagreb, Meandar, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Monografija o Mladenu Stilinoviću (r. 1947.) nastala je višegodišnjim naporima Soros centra za suvremenu umjetnost - Zagreb u području dokumentiranja rada suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika. Spomenka Nikitović, povjesničarka umjetnosti, obradila je umjetničko djelovanje Mladena Stilinovića, odabrala i opisala dvadesetak njegovih najznačajnijih radova (Ruka kruha - 1975., Ekspoatacija mrtvih - 1984./90., Pjevaj! - 1980., Geometrija kolača - 1993./94., Geometrija vremena - 1993./97., Bijela odsutnost - 1991./96.).
Goedl, Monika (ed.)

Museen in München

Muenchen, Prestel-Verlag, 1990

Prinova br.: 05 (2) 1998
Vodič kroz pedeset muzeja, galerija i zbirki u njemačkom gradu Münchenu. Opis pojedine muzejske ustanove sadrži opće podatke o adresi, radnom vremenu za posjetitelje, telefonskim i faks brojevima, stručnom osoblju, muzejskim aktivnostima i stalnom izdavaštvu. Potom slijede kratke informacije o odjelima i zbirkama te radu i razvoju kroz povijest od osnutka i prvih donacija ili ostavština do današnjih dana. Uz svaku ustanovu priložen je arhitektonski nacrt rasporeda izložbenih prostorija, opis stalnog postava po izložbenim prostorijama uz detaljnije prikaze odabranih muzejskih predmeta. Vodič je ilustriran brojnim reprodukcijama muzejskih predmeta.