HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (70)

Sve prinove 05 (2) 1998
Cukrov, Tončika

Guide of Zagreb and its environs

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Nakon 22 godine publiciran je u izdanju MDC-a novi vodič kroz muzeje, galerije i zbirke Zagreba i okolice u obliku višestruko presavijenog plakata u bojama u dizajnerskoj izvedbi Borisa Ljubičića. Vodič obuhvaća 50 muzejsko-galerijskih ustanova i sadrži njihove opće podatke (adresa, telefonski i faks brojevi, e-mail ili web-adrese), kratku povijest ustanove, sadržaj i tematiku muzejske građe, stalnog postava i pojedinih odjela, opis specijanih aktivnosti muzeja te radno vrijeme za posjetitelje. Vodič, po prvi put u ovom obliku izdavaštva, sadrži i jedinstven popis 13 zbirki doniranih gradu Zagrebu. Vodič je namijenjen široj posjetiteljskoj publici, izdan je na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku i jedan je od oblika suvremene promidžbe muzejske i kulturne baštine grada Zagreba i njegove uže okolice.
Cukrov, Tončika

Vodič Zagreba i okolice

Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Nakon 22 godine, MDC je priredio novi vodič kroz muzeje, galerije i zbirke Zagreba i okolice. Vodič je izrađen u obliku višestruko presavijenog plakata u boji u dizajnerskoj izvedbi Borisa Ljubičića. Vodič obuhvaća 50 muzejsko-galerijskih ustanova i sadržava njihove opće podatke (adresa, telefonski i faks brojevi, e-mail ili web-adrese), kratku povijest ustanove, sadržaj i tematiku muzejske građe, stalnog postava i pojedinih odjela, opis specijanih aktivnosti muzeja te radno vrijeme za posjetitelje. Jedinstvenost vodiča je u popisu 13 zbirki doniranih gradu Zagrebu. Vodič je namijenjen široj publici, izdan je na hrvatskome, njemačkome i engleskom jeziku i jedan je od oblika suvremene promidžbe muzejske i kulturne baštine grada Zagreba i njegove uže okolice.
Cvekan, Paškal

Konoba drukčije Petrovsko

Slavonski Brod, Tisak Plamen, 1993

Prinova br.: 05 (2) 1998
Četrdeseta monografija franjevca Paškala Cvekana posvećena je župi Petrovsko odnosno Konobi nedaleko Krapine. Autor iznosi sakupljene podatke o Konobi od 1334. godine kada se prvi put spominje do današnjih dana. Detaljno je opisana župna crkva Svetog Petra (po kojoj župa i dobiva narodno ime – Petrovsko), njezino pročelje, toranj, zvona i unutrašnje uređenje crkve (oltari, kor, krstionica, raspela, sveto posuđe) i kapele Sv. Justa (Brezovica) i Sv. Benedikta (Petrovsko).
Cvjetičanin, Biserka (ur.); Katunarić, Vjeran

Kulturna politika Republike Hrvatske

Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Izvještaj hrvatskih stručnjaka o kulturnoj politici Republike Hrvatske podnesen je Vijeću Europe u travnju 1998. Rađen je od jeseni 1996. do jeseni 1997. g. i sadrži prikaz postojećeg stanja kulturne politike u Hrvatskoj s odrednicama za budućnost usklađenim s novim europskim razmišljanjima. Iza uvodnih poglavlja o zemljopisnim, demografskim i povijesnim te suvremenim osobitostima Hrvatske, u knjizi slijede obrazložene pravne i organizacijske, financijske, obrazovne i tržišne odrednice kulturne politike RH. Dan je prikaz kulturnih djelatnosti i kulturne industrije - književnost i nakladništvo, likovna umjetnost, glazba, scenska i filmska umjetnost, mediji, kulturna baština (spomenička baština, arhivi, knjižnice, muzeji) te poglavlje o unutarnjim i međunarodnim kulturnim odnosima. Autorica iscrpnog izvještaja o muzejima je prof. Višnja Zgaga, ravnateljica MDC-a.
Čuržik, Vilko

Valpovačka župa

Valpovo, Matica hrvatska - ogranak Valpovo, 1995

Prinova br.: 05 (2) 1998
Knjiga Vilka Čuržika, istaknutog valpovačkog kulturnog i prosvjetnog djelatnika te jednog od osnivača muzejske zbirke Valpovštine, sadrži povijesne crtice iz kulturno-povijesne baštine Valpovačke župe. U devet tematskih poglavlja obrađena je povijest valpovačkog područja (od doba ranog kršćanstva do današnjih dana) kroz koju je isprepleteno niz dokumentarnih podataka nastalih proučavanjem literature i zavičaja Valpovštine.
Firmanus, Joseph Cinesiae

Opis Srijema i iločkog vlastelinstva 1699. godine

Ilok, Muzej grada Iloka; Osijek, Državni arhiv u Osijeku, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Državni arhiv u Osijeku i Muzej grada Iloka objavili su latinski izvornik i hrvatski prijevod knjige Josipa C. Firmana “Povijesni opis srijemskoga i iločkoga vojvodstva darovanoga 1698. godine od nepobjedivog i najsjajnijeg rimskog cara Leopolda 46. godina vladara Panonije knezu Liviju Odescalchiju” prvotno objavljene prije 300 godina na latinskom jeziku (1699. godine) koja je još i danas vrijedan povijesni izvor za proučavanje Srijema i Iloka. Knjiga sadrži i pogovor Mate Batorovića koji između ostaloga detaljno opisuje i dvorac Odescalchijevih u kojemu se nalazi Muzej grada Iloka.