HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (9)

Autor Rajmark
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Naslov Farkaš
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Naslov Lesiak
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.
Naslov Tanja Dabo
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2000.
Naslov Zlatko Keser
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1999.