HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (21)

Tema karikatura
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2006.
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2006.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2001.
Izdavač Galerija Sv. Marka u Hvaru
Godina 2000.
Izdavač Gacko pučko otvoreno učilište
Godina 1999.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1998.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo"
Godina 1997.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1996.
Izdavač Muzej grada Trogira
Godina 1995.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1993.
Naslov Fašnik
Izdavač Muzej Prigorja
Godina 1991.
Izdavač Zavičajna zbirka općine Kardeljevo
Godina 1984.
Izdavač Muzej Like
Godina 1975.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1974.
Izdavač Muzej Like
Godina 1973.
Izdavač Gradska galerija suvremene umjetnosti
Godina 1955.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Ljubo Babić
Izdavač Moderna galerija