HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (6)

Tema pomorska baština
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1997.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Naslov Škrnjug
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2000.
Naslov Život u moru
Izdavač Narodni muzej Zadar