HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (126)

Tema tehnika
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2000.
Izdavač Kninski muzej
Godina 2000.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1998.
Naslov Čunak i igla
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1997.
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1997.
Naslov Pavao Vamplin
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 1996.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1995.
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 1995.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1995.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Naslov Penkala leti
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 1994.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1994.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1993.
Naslov MIM '92.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 1992.
Izdavač PTT muzej
Godina 1967.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1967.