HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (198)

Tema skulptura
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1997.
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica
Godina 1997.
Izdavač Narodno sveučilište Velika Gorica
Godina 1996.
Izdavač Muzej grada Rijeke
Godina 1996.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1996.
Naslov Zeman
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1996.
Naslov Zeman
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 1996.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1995.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1995.
Naslov Franjo Dugina
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Muzej grada Trogira
Godina 1995.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 1995.
Izdavač Gradska galerija "Antuna Gojaka"
Godina 1995.
Naslov Mato Mihinica
Izdavač Galerija Matije Skurjenija
Godina 1995.
Izdavač Moderna galerija
Godina 1995.
Naslov Rudolf Valdec
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1995.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1994.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1994.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.