HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (18)

Tema sakralna umjetnost
Izdavač Muzej Like
Godina 2006.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 2003.
Naslov Sveti Juraj
Izdavač Gradski muzej Omiš; Festival dalmatinskih klapa Omiš
Godina 2002.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2001.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2001.
Izdavač Stalna izložba crkvene umjetnosti (SICU)
Godina 2000.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna
Godina 2000.
Naslov Sige
Izdavač Muzej krapinskog pračovjeka; Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Naslov Sige
Izdavač Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 1999.
Naslov Daniel Butala
Izdavač Gradski muzej
Godina 1994.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1983.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1983.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1971.
Izdavač Gradski muzej Požega
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Sige
Izdavač Gradski muzej Varaždin; Hrvatski prirodoslovni muzej
Izdavač Galerija Klovićevi dvori