HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (367)

Tema likovna umjetnost
Izdavač Muzej Like
Godina 1996.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1996.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec
Godina 1995.
Izdavač Centar za kulturu Slatina
Godina 1995.
Izdavač Muzej grada Koprivnice
Godina 1995.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1995.
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina; Gliptoteka HAZU
Godina 1995.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1994.
Izdavač Muzej grada Iloka u progonstvu
Godina 1994.
Izdavač Zavičajni muzej Stjepana Grubera
Godina 1994.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1994.
Izdavač Zavičajna zbirka grada Ploča
Godina 1994.
Izdavač Zavičajni muzej Našice
Godina 1993.
Naslov ECCE HOMO
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1993.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1993.
Izdavač Gradski muzej Vinkovci
Godina 1993.
Naslov Sjećanja
Izdavač Muzej grada
Godina 1993.