HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (367)

Tema likovna umjetnost
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2006.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2006.
Naslov Vili Šutić
Izdavač Zavičajna zbirka Gradac
Godina 2006.
Izdavač Muzej Like
Godina 2006.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2005.
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2005.
Naslov Ljudi
Izdavač I. gimnazija; Astor College for the Arts
Godina 2005.
Izdavač Muzej Međimurja Čakovec
Godina 2004.
Naslov Bol 2004.
Izdavač Galerija umjetnina "Branislav Dešković"
Godina 2004.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2004.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2004.
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2003.
Izdavač Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Godina 2003.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2003.
Izdavač Muzej Like
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2003.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2003.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2003.
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 2003.
Naslov Karlo Posavec
Izdavač Muzej Like
Godina 2002.