HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (367)

Tema likovna umjetnost
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1976.
Naslov Farkaš
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Filakovac
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Izdavač Galerije grada Zagreba
Godina 1980.
Izdavač Galerije grada Zagreba
Godina 1980.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Naslov Franjo Likar
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Izdavač Neue Galerie der Stadt Linz - Wolfgang Gurlitt Museum
Godina 1972.
Izdavač Centar za kulturu Slatina
Godina 1995.
Naslov Georg Merkel
Izdavač Neue Galerie der Stadt Linz - Wolfgang Gurlitt Museum
Godina 1972.
Izdavač Muzejsko-galerijski centar
Izdavač Muzej Like
Godina 1974.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.
Naslov Grad Donji
Izdavač Muzej Slavonije
Naslov Grad Donji
Izdavač Muzej Slavonije
Godina 2001.
Naslov Greta Vizler
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1987.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Galerija Forum
Izdavač Zavičajni muzej
Godina 1974.