HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (259)

Tema arheologija
Izdavač Dubrovački muzeji
Godina 2013.
Izdavač Muzej Cetinske krajine
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2012.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Sisak
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Kaštela
Godina 2011.
Naslov Asseria 8
Izdavač Zavičajni muzej Benkovac; Muzej antičkog stakla
Godina 2011.
Izdavač Muzej grada Crikvenice
Godina 2011.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2010.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2010.
Izdavač Javna ustanova "Nacionalni park Mljet"
Godina 2010.
Naslov Naj
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 2010.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2010.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2010.
Izdavač Arheološki muzej Narona
Godina 2009.
Naslov Svećurje
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2008.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 2007.
Izdavač Arheološki muzej Istre
Godina 2007.