HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (6)

Tema pomorska baština
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2003.
Naslov Škrnjug
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1997.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Izdavač Muzej grada
Godina 1994.
Naslov Život u moru
Izdavač Narodni muzej Zadar