HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (844)

Tema slikarstvo
Naslov Alfred Pal
Izdavač Moderna galerija
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2012.
Naslov Bourek
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2012.
Naslov Bourek
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Naslov Josip Kaniža
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2012.
Izdavač Galerija Prica
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Godina 2012.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2012.
Izdavač Hrvatski muzej turizma
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Omiš
Godina 2012.
Izdavač Umjetnički paviljon
Godina 2012.
Izdavač Muzej Like
Godina 2011.
Naslov Adrović
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2011.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2011.
Naslov Filakovac
Izdavač Muzej Đakovštine
Godina 2011.