HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (844)

Tema slikarstvo
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2001.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 2001.
Naslov Marin
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Naslov Marko Matić
Izdavač Muzej Like
Godina 2001.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 2001.
Izdavač Gradski muzej Križevci
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Naslov Opačić
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2001.
Izdavač Gradski muzej Križevci
Godina 2001.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2001.
Naslov Zupković
Izdavač Gradski muzej Vukovar
Godina 2001.
Izdavač Gradski muzej Korčula; Župni ured Sv. Marka
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Čazma
Godina 2000.
Naslov Branko Bobić
Izdavač Gradski muzej Varaždin
Godina 2000.
Naslov Darko Šoša
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2000.
Naslov Elvis Berton
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2000.