HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (73)

Tema portret
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 2000.
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2000.
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1999.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1999.
Izdavač Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja
Godina 1999.
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 1998.
Naslov Ivan Picelj
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1997.
Izdavač Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Godina 1995.
Izdavač Hrvatski povijesni muzej
Godina 1995.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina; Gliptoteka HAZU
Godina 1995.
Naslov Daniel Butala
Izdavač Gradski muzej
Godina 1994.
Izdavač Gradski muzej Bjelovar
Godina 1994.
Izdavač Arheološki muzej Istre; Arheološki muzej Istre
Godina 1993.
Izdavač Muzej narodne revolucije; ŽTP; Općinska konferencija SSO
Godina 1986.
Izdavač Arheološki muzej
Godina 1976.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1974.
Izdavač Narodni muzej
Godina 1973.
Izdavač Muzej Brodskog Posavlja
Godina 1973.
Izdavač Muzej Moslavine Kutina; Povijesni muzej Hrvatske; Restauratorski zavod Hrvatske
Godina 1973.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1972.