HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (69)

Tema školstvo
Izdavač Muzej Like
Godina 1974.
Izdavač Hrvatski dom Petrinja
Godina 2000.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1978.
Izdavač Grad Lepoglava
Godina 2001.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 2006.
Izdavač Muzej Sisak
Godina 1991.
Izdavač Muzej Like
Godina 2006.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1997.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1975.
Izdavač Hrvatski školski muzej; Galerija Ivana Rangera
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Sveučilište u Rijeci
Godina 2003.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Godina 1973.
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski školski muzej
Izdavač Hrvatski školski muzej