HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Izdavač Muzej Valpovštine
Godina 2012.
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 2012.
Izdavač Zavičajni muzej Buzet; Muzej grada Pazina
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Zagreba; Muzej Slavonije
Godina 2012.
Naslov Alfred Pal
Izdavač Moderna galerija
Godina 2012.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2012.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Izdavač Gradski muzej Novalja
Godina 2012.
Naslov Apstrakcija
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 2012.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2012.
Naslov Arterija III
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov Arterija III
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.