HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Izdavač Muzej - Museo Lapidarium
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Godina 2012.
Naslov D-fest
Izdavač Nacionalna i sveučilišna knjžnica u Zagrebu
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Naslov DK i SB
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 2012.
Naslov Duhovi
Izdavač Muzej grada Zagreba; Centar za kulturu i informacije Maksimir
Godina 2012.
Naslov Edgar Degas
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Muzej antičkog stakla
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej; British Council
Godina 2012.
Izdavač Tehnički muzej; British Council
Godina 2012.
Izdavač Muzej Đakovštine; Društvo ljubitelja starina
Godina 2012.