HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (52)

Autor Ljubičić Boris
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; ICOM Hrvatska; HMD
Godina 2010.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar; Hrvatsko muzejsko društvo; ICOM Hrvatska
Godina 2009.
Izdavač Fundacija Ivana Meštrovića
Godina 2003.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 2002.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1998.
Naslov Mljet
Izdavač JUNP Mljet
Godina 1998.
Izdavač Gradski muzej Vukovar u progonstvu
Godina 1997.
Izdavač Poglavarstvo grada Splita - Ured projekta Split 1700
Godina 1997.
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Godina 1996.
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1995.
Naslov Vukovar
Izdavač Poglavarstvo grada Vukovara u progonstvu
Godina 1995.
Izdavač Grad Kutina
Izdavač Muzejski dokumentacijski centar
Izdavač Čovjek i prostor : arhitektura
Naslov Dubrovnik
Izdavač Studio International
Izdavač Gradski muzej Vukovar u progonstvu
Izdavač Ministarstvo informacija Republike Hrvatske
Izdavač Muzeji Ivana Meštrovića