HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (209)

Autor Picelj Ivan
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1991.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1990.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1989.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1988.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1983.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1983.
Izdavač Muzejski prostor
Godina 1983.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1982.
Naslov Ivan Rabuzin
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 1981.
Naslov Branko Šenoa
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Naslov Carlo Carrà
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1980.
Izdavač Galerije grada Zagreba
Godina 1980.
Izdavač Galerije grada Zagreba
Godina 1980.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1979.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1979.
Izdavač Galerija suvremene umjetnosti
Godina 1979.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Izdavač Kabinet grafike JAZU
Godina 1978.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1978.