HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (203)

Tema skulptura
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Naslov Ante Rašić
Izdavač Arheološki muzej Istre; Muzej suvremene umjetnosti Istre – Museo d' arte contemporanea dell' Istria
Godina 2012.
Naslov Bourek
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2012.
Naslov Bourek
Izdavač Gradski muzej Požega
Godina 2012.
Naslov Edgar Degas
Izdavač Galerija Klovićevi dvori
Godina 2012.
Naslov Maske
Izdavač Pučko otvoreno učilište Krapina - Galerija grada Krapine
Godina 2012.
Naslov Wilhelm Zier
Izdavač Muzej grada Iloka
Godina 2012.
Izdavač Tiflološki muzej
Godina 2011.
Naslov Vulas
Izdavač Moderna galerija
Godina 2011.
Naslov Stanko Krneta
Izdavač Muzej Moslavine Kutina
Godina 2010.
Izdavač Centar za kulturu Vela Luka
Godina 2007.
Izdavač Gradski muzej Senj
Godina 2007.
Naslov Jure Labaš
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 2007.
Naslov Marina Orlić
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2007.
Izdavač Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2006.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija Antuna Augustinčića
Godina 2005.
Izdavač Galerija "Krsto Hegedušić"
Godina 2004.
Izdavač Lošinjski muzej
Godina 2004.
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2003.