HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (89)

Tema naivna umjetnost
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Muzej grada Pazina
Godina 1999.
Izdavač Galerija grada Krapine
Godina 1999.
Izdavač Gradski muzej Čazma
Godina 1998.
Izdavač Galerija Belišće
Godina 1997.
Naslov Lacković
Izdavač Muzej za umjetnost i obrt
Godina 1996.
Naslov Franjo Dugina
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Galerija Hlebine
Godina 1995.
Izdavač Umjetnički paviljon u Zagrebu
Godina 1994.
Izdavač Galerija likovnih umjetnosti
Godina 1994.
Naslov ECCE HOMO
Izdavač Zavičajni muzej Ozalj
Godina 1993.
Izdavač Muzejsko-galerijski centar
Godina 1992.
Naslov Lacković
Izdavač Muzejsko-galerijski centar
Godina 1992.
Izdavač Đakovačka katedrala
Godina 1991.
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 1978.
Izdavač Likovna kolonija kipara naivaca Petar Smajić
Godina 1978.
Izdavač Galerija primitivne umjetnosti
Godina 1978.