HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (19)

Tema međunarodno događanje
Izdavač Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino
Godina 2004.
Izdavač Hrvatski prirodoslovni muzej
Godina 1999.
Izdavač Animafest
Godina 1986.
Naslov Forma prima
Izdavač Forma prima
Godina 1976.
Izdavač Narodni muzej Zadar
Izdavač Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine
Izdavač Hrvatsko muzejsko društvo
Izdavač Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Zavičajni muzej Rovinj
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Izdavač Zavičajni muzej grada Rovinja; Centar vizualnih umjetnosti "Batana"
Naslov Sepomaia viva
Izdavač Muzej grada Umaga